close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • RUBRYKA HISTORYCZNA

 • 1 września 2015

  Prezentujemy nową rubrykę historyczną na stronie placówki o pograniczu polsko-białoruskim i jego mieszkańcach.

  Jako pierwszy, oddajemy czytelnikom artykuł pt. Białoruscy żołnierze Wojska Polskiego.

   

  Ihar Melnikau: Tragedia pińskich marynarzy

  Zgodnie z planem operacyjnym „Wschód” Flotylla Rzeczna Polskiej Marynarki Wojennej w Pińsku powinna była odegrać ważną rolę w powstrzymaniu ewentualnej agresji sowieckiej na terenie wschodnich województw II RP. Jednak w 1939 roku plany uległy zmianom.

   

  Ihar Melnikau: Granica koło Zasławia w latach 1921 – 1941

  W ostatnich latach kierunek Mińsk-Zasław staje się popularnym miejscem turystycznym. Białorusini chętnie nabywają w okolicy nieruchomości albo po prostu odpoczywają nad jeziorami. Jednakże niewielu wie, dlaczego stacja kolejowa w Zasławiu nosi nazwę „Białoruś”. By znaleźć odpowiedź na to pytanie, należy zagłębić się w historię.

   

  Ihar Melnikau: Białoruscy żołnierze Wojska Polskiego

  Dla zachodnich Białorusinów II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku. Nasi rodacy walczyli w składzie Wojska Polskiego w ciągu całej wojny. Niektórzy z nich trafili do Armii gen. Andersa i później walczyli pod Monte Cassino, inni walczyli w składzie Dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Dzisiejsi Białorusini powinni pamiętać o męstwie swoich rodaków. Powinniśmy być dumni z tych wydarzeń w białoruskiej historii wojennej.  

   

  Witold Jermalonak: Zagadka zdjęć polskiego oficera

  W zasobach muzeum szkoły średniej w Miorach przechowywanych jest ponad tysiąc unikalnych zdjęć, będących ważnym źródłem badań historii regionu. Wiele zdjęć wymaga identyfikacji. Prezentujemy jeden z przykładów badania starych zdjęć. Ich historia rozpoczęła się w 2007 r., gdy w Miorach demontowano stary budynek hotelu.

   

  Witold Jermalonak: Żołnierze z powiatu miorskiego na zachodnim froncie

  Mimo że od wybuchu II wojny światowej minęło 75 lat, wciąż niewystarczająco dobrze zbadano temat udziału Białorusinów w walkach na froncie sowiecko-niemieckim i innych frontach II wojny światowej oraz w ruchu oporu

   

  Witold Jermalonak: Historia portu w Drui

  Druja ma nie tylko długą i ciekawą historię, ale także wiele mało znanych kart takich jak fakt, że była niegdyś ważnym portem na Dźwinie

   

  Ihar Melnikau: II Rzeczpospolita na łamach magazynu „LIFE”

  W 1938 r. w znanym magazynie za oceanem ukazał się obszerny artykuł o Polsce międzywojennej. Niektóre fotografie do tekstu zrobiono w obecnej zachodniej Białorusi

   

  Czesława Kniaziewa: Szlakiem dziejów Klecka

   

  Kleck był jednym z najważniejszych miast Księstwa Turowskiego, położonym w górnym biegu rzeki Łań. Od lat 1387-1392 Kleck wchodził w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego – o historii miasta pisze Czesława Kniaziewa.

   

  Ks. Tadeusz Grzesiak – rycerz Chrystusa

   

  13 lipca jest smutnym dniem dla parafii Świętej Trójcy w Klecku, bo tego dnia obchodzimy rocznicę rozstrzelania przez Gestapo naszego proboszcza ks. Tadeusza Grzesiaka, który pomagał Żydom w czasie II wojny światowej – pisze Czesława Kniaziewa, parafianka z Klecka na Białorusi.

   

  Iwan Sierow. Dzienniki „wykonawcy”

   

  W moskiewskim wydawnictwie „Oświata” ukazały się dzienniki pierwszego przewodniczącego KGB ZSRS Iwana Sierowa, który przyczynił się do wielu operacji specjalnych, przeprowadzonych przez sowieckie służby specjalne w latach II wojny światowej. Większość z nich wymierzona była w Polskę i Polaków, a niektóre z nich związane były z Białorusią

   

  75. rocznica utworzenia Armii Krajowej

  14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. AK jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie.

   

  Ihar Melnikau: Polowanie na Łosie

  Tragedia września 1939 r. do dziś kryje w sobie wiele prawie niezbadanych faktów i wydarzeń. Jedną z takich białych plam jest historia zdobycia 13 września 1939 r. w okolicach Mozyrza dwóch polskich bombowców PZL-37 Łoś. Wydarzenie to na pewno zasługuje na szczególną uwagę – pisze Ihar Melnikau

   

  Czym była Armia Krajowa

  Aby zrozumieć, jakie znaczenie ma epopeja Armii Krajowej dla współczesnej świadomości historycznej Polaków, trzeba pokrótce scharakteryzować tą wielką strukturę wojskową, działającą i walczącą w latach II wojny światowej – pisze dr Kazimierz Krajewski*.

   

  Represje wobec Polaków w czasie Wielkiego Terroru 1937-1938

  Latem 1937 roku kierownictwo partyjno-państwowe Związku Sowieckiego wydało wytyczne do zmasowanych represji wymierzonych we własnych obywateli o niespotykanej jak dotąd skali. 80 lat temu, 11 sierpnia 1937 r. zostały wydane wytyczne do eksterminacji Polaków w ZSRS - pisze dr Marcin Majewski.

  Swoją znajomość z historią tego człowieka rozpocząłem w dalekim już 1999 roku jako student Wydziału Historycznego Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego. Pojechałem wtedy za granicę, i to nie byle gdzie, a na sympozjum historyczne poświęcone Tadeuszowi Kościuszce i powstaniu kościuszkowskiemu, które co rok organizuje Polska Fundacja Kościuszkowska w Warszawie - pisze Ihar Mielnikau.

   

  150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego

  5 grudnia 1867 r. w Zułowie na Wileńszczyźnie urodził się Józef Piłsudski, mąż stanu, współtwórca niepodległej Polski; jeden z przywódców PPS Frakcji Rewolucyjnej; współzałożyciel i komendant główny Związku Walki Czynnej; komendant główny Związku Strzeleckiego; dowódca I Brygady Legionów Polskich i inicjator utworzenia Polskiej Organizacji Wojskowej.

   

  Granica przebiegała pod Mińskiem. 1921–1941

  Jesienią 2017 roku w mińskim wydawnictwie Alfa-Kniga ukazała się książka poświęcona historii międzywojennej granicy sowiecko-polskiej. Książka, która łamie stereotypy historyczne – pisze białoruski historyk Ihar Mielnikau.

   

  75 lat temu ujawniono Zbrodnię Katyńską

  13 kwietnia to symboliczna rocznica Zbrodni Katyńskiej. 75 lat temu, 11 kwietnia 1943 r. niemiecka Agencja Transocean poinformowała o "odkryciu masowego grobu ze zwłokami 3.000 oficerów polskich" w Katyniu, a dwa dni później informacje te ogłoszono oficjalnie na konferencji w Berlinie.

   

  Zmarł ostatni ułan Rzeczypospolitej

  Urodzony w Klecku ostatni ułan Rzeczypospolitej z 1. Szwadronu Tatarskiego 13. Pułku Ułanów Wileńskich porucznik Stefan Mustafa Abramowicz zmarł 9 kwietnia w wieku 103 lat - poinformowała w komunikacie przedstawicielka ułana i jego rodziny Xenia Jacoby.

   

  70. rocznica śmierci Rotmistrza Witolda Pileckiego

  Siedemdziesiąt lat temu, w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, został zamordowany Witold Pilecki – polski oficer, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, jedyny dobrowolny więzień niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, autor tzw. Raportów Pileckiego.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: