close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 28 października 2016

   

  Ruch bezwizowy przez Port Lotniczy w Mińsku

   
  W dniu 9 stycznia 2017 Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko podpisał dekret „O ustanowieniu bezwizowego wjazdu i wyjazdu cudzoziemców” przez lotnisko w Mińsku na okres do pięciu dni. Przepisy weszły w życie 12 lutego.
   
  Zgodnie z dekretem Prezydenta Białorusi nr 8 „O ustanowieniu bezwizowego wjazdu i wyjazdu cudzoziemców” obywatele 80 krajów, w tym Polski, którzy przekraczają przejście graniczne „Port Lotniczy Mińsk”, mogą przebywać na terenie Białorusi bez wizy przez 5 dni. Nowe przepisy nie obejmują posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych.
   
  Do okresu 5-dniowego wlicza się dzień przylotu, jak i dzień wylotu z Mińska. Liczba wjazdów nie jest ograniczona, jednak pobyt obywateli polskich na terytorium Białorusi nie może przekraczać 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Przy tym liczby dni pobytu w ruchu bezwizowym oraz na podstawie wizy  sumują się.
   
  Aby skorzystać z trybu bezwizowego, należy posiadać ważny paszport , gotówkę (na każdy dzień pobytu sumę w walucie obcej lub rublach białoruskich, równoważną – ok 25 euro) oraz ważne na terenie Białorusi ubezpieczenie medyczne na kwotę nie mniej niż 10 tys. euro.
   
  Ruch bezwizowy nie ma zastosowania wobec osób przybywających na Białoruś samolotami rejsowymi z Rosji, a także zamierzającym  lecieć na jedno z lotnisk w Rosji (rejsy te traktowane są jako rejsy wewnętrzne). Przekroczenie 5 dniowego terminu pobytu bez wizy będzie zagrożone sankcjami karnymi, w tym deportacją i grzywną o równowartości 550 euro.
   
  Zarządzenie weszło w życie 12 lutego 2017 r.

   

  Ruch bezwizowy na Kanale Augustowskim i w Grodnie

  Zgodnie z punktem 4 Dekretu Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 23 sierpnia 2016 r. Nr 318 O wprowadzeniu bezwizowego trybu wjazdu i wyjazdu obywateli państw obcych, od 26 października 2016 r. możliwy jest wjazd w strefę Kanału Augustowskiego oraz do Grodna w ramach odwiedzania specjalnego parku turystyczno-rekreacyjnego „Kanał Augustowski” przy bezwizowym trybie wjazdu do Republiki Białorusi.

  Bezwizowy wjazd na okres 5 dni  może się odbywać przez przejścia graniczne z Polską: Lesnaja (Rudawka), Bruzgi (Kuźnica Białostocka), z Republiką Litewską: przez przejścia graniczne Prywałka (Szandubra), Prywałka (Rajgardas).

  Aby wjechać w rejon Kanału Augustowskiego należy posiadać ważny paszport oraz specjalne zezwolenie na prawo do przebywania w strefie bezwizowej. Dokument będzie wydawany przez białoruskie firmy turystyczne działające na terytorium Grodna i Parku „Kanał Augustowski”. Zamówienia na wycieczki można składać drogą elektroniczną.

  W przypadku konieczności przedłużenia pobytu na Białorusi należy zgłosić się do najbliższego Wydziału Spraw Wewnętrznych w celu wyrobienia wizy. Przekroczenie terminu pobytu będzie podlegać karze administracyjnej.

  Dodatkowe informacje pod adresem: http://grodnovisafree.by/index.php?lang=pl .

   

  Ruch bezwizowy do Puszczy Białowieskiej

  Zgodnie z Postanowieniem Rady Ministrów RB nr 414 z dnia 15 maja 2015 r. wprowadzony został ruch bezwizowy wobec obywateli państw obcych odwiedzających Park Narodowy Puszcza Białowieska.

  Turyści planujący zwiedzanie białoruskiej części Puszczy Białowieskiej bez wiz są zobowiązani do skorzystania z przejścia granicznego Białowieża – Piererow, przystosowanego do obsługi zarówno ruchu pieszego, jak i rowerowego.

  Zasady przebywania cudzoziemców na terenie Parku Narodowego Puszcza Białowieska:

  • Cudzoziemcy będą mogli przebywać na terenie Parku w celach turystycznych do trzech dni na podstawie ważnego paszportu (lub innego dokumentu równoważnego) oraz dokumentu uprawniającego cudzoziemca do zwiedzania Parku Narodowego (wzór dokumentu będzie można znaleźć na stronie internetowej Parku);

  • Możliwe będzie nabycie dokumentu uprawniającego do zwiedzania Parku w trybie grupowym (za pośrednictwem zagranicznej firmy turystycznej) lub indywidualnym (w trybie rezerwacji on-line, po uprzednim opłaceniu);

  • W przypadku utraty dokumentu uprawniającego do zwiedzania Parku możliwe będzie uzyskanie jego duplikatu od przedstawicieli administracji Parku.

  Szczegółowe informacje dot. zwiedzania Parku Narodowego Puszcza Białowieska przez obywateli państw obcych można znaleźć na stronie Białowieskiego Parku Narodowego: http://bpn.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2019&Itemid=280.

  kanal1
  kanal2
  kanal3
  kanal4
  kanal5
  kanal6

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: