close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STUDIA W POLSCE DLA OSÓB POCHODZENIA POLSKIEGO

 • 9 marca 2015

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku informuje o rozpoczęciu rekrutacji osób polskiego pochodzenia na kształcenie w Polsce ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2017/2018.

   

  W  Wydziale Konsularnym w Mińsku dokumenty aplikacyjne na studia wyższe w Polsce mogą składać wyłącznie osoby zarejestrowane w Mińskim Okręgu Konsularnym (okręg miński, witebski, mohylewski, homelski). Osoby niepełnoletnie mogą składać dokumenty aplikacyjne tylko w obecności rodziców lub opiekunów prawnych.

   

  Jakie należy podjąć kroki, aby złożyć dokumenty na studia?

   

  Krok 1. zapoznanie się ze wszystkimi informacjami na stronie internetowej oraz przygotowanie
  i s
  kompletowanie dokumentów,

  Krok 2. przysłanie mailem na adres: (minsk.wk.sekretariat@msz.gov.pl) zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, datę urodzenia, wybrany rodzaj studiów i kierunek, numer telefonu oraz adresy mailowe osoby aplikującej i ew. adresy mailowe rodziców wraz z propozycją terminu spotkania w Wydziale Konsularnym,

  Krok 3. otrzymacie Państwo mail z wyznaczoną datą i godziną składania dokumentów w Wydziale Konsularnym.

   

  Termin przyjmowania dokumentów przez Wydział Konsularny na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie upływa 14 kwietnia 2017 r . natomiast na studia II stopnia oraz inne formy kształcenia (studia podyplomowe, doktoranckie, staże habilitacyjne i studia semestralne)
  14 lipca 2017 r .

   

  Przed wpisaniem do kwestionariusza kierunku przyszłych studiów, zachęcamy do sprawdzenia, czy faktycznie nauczanie na takim kierunku jest w Polsce realizowane.

   

  Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, a także uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

   

  https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/kierunki/studia?execution=e1s1

   

  oraz na:

   www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

   

  UWAGA:

  Warunkiem przyjęcia i rozpatrywania wniosków na wszystkie poziomy kształcenia w Polsce jest posiadanie Karty Polaka i/lub dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie.

   

   

  Wykaz dokumentów aplikacyjnych:

  Na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie

  Na studia II stopnia oraz inne formy kształcenia (studia podyplomowe, doktoranckie, staże habilitacyjne i studia semestralne)

  Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

  Zasady i tryb rekrutacji osób polskiego pochodzenia na kształcenie w Polsce ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

  Dokumenty do pobrania:

  Kwestionariusz

  Zał. 5: Oświadczenie  

   

   

  Zasady i tryb rekrutacji na stypendium Ministra Zdrowia

  zasady i tryb rekrutacji

  zał. 6: Oświadczenie

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: