close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 13 kwietnia 2017

  Ministrowie spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej (V4), państw regionu i przedstawiciele instytucji europejskich rozmawiali w Warszawie 12 kwietnia o przyszłości Partnerstwa Wschodniego przed listopadowym szczytem PW w Brukseli.

  – Musimy nadać Partnerstwu ambitną wizję polityczną, która zawierać będzie konkretne cele do osiągnięcia w najbliższej i dalszej przyszłości. Musimy uznać europejskie aspiracje i europejski wybór naszych wschodnich Partnerów – powiedział szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski.

   

   

  Na zaproszenie ministra Witolda Waszczykowskiego w spotkaniu szefów dyplomacji państw V4 i PW uczestniczyli również ministrowie spraw zagranicznych Chorwacji, Estonii, Rumunii i Szwecji, sekretarze stanu w MSZ Bułgarii i Słowenii, Komisarz UE ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych Johannes Hahn, a także wysokiej rangi przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Malty oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

  – Spotkania Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego stały się tradycją każdej prezydencji w V4. Po raz pierwszy w tym spotkaniu uczestniczy tak duża grupa państw regionu. To dowód, że program Partnerstwa Wschodniego jest priorytetem dla Wyszehradu, całego regionu i Unii Europejskiej – mówił minister Waszczykowski. – Partnerstwo Wschodnie to jedyny instrument prowadzenia polityki UE wobec wschodnich sąsiadów. Cenimy tę inicjatywę i chcemy ją umocnić.

   

   

  Sesja plenarna poświęcona była kwestiom connectivity. Podczas dyskusji minister Waszczykowski podkreślił, że Partnerstwo Wschodnie musi przynosić namacalne korzyści dla obywateli państw UE i PW. Zaznaczył także, że do ich osiągnięcia w największym stopniu przyczynia się właśnie rozwój połączeń transportowych i infrastrukturalnych. Na zakończenie spotkania, ministrowie spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej przyjęli wspólne oświadczenie w sprawie przyszłości Partnerstwa Wschodniego, w którym zaapelowali m.in. o intensyfikację współpracy sektorowej, głównie w zakresie connectivity.

   

   

  Ministrowie spraw zagranicznych zostali także przyjęci przez prezydenta Andrzeja Dudę. – Realizując szeroko pojętą politykę międzynarodową, patrząc także przez ten pryzmat na nasz region, na Europę Centralną, na Europę Środkowo-Wschodnią, mam jedno zasadnicze założenie: im częściej się spotykamy, w różnych gremiach, w różnych formatach, to każdym takim spotkaniem przyczyniamy się do budowania europejskiej jedności, bo każde takie spotkanie nas wzajemnie zbliża – powiedział prezydent.

  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: