close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIA AMB.MIN.743-1-2015

   

  DATA PUBLIKACJI 2015.04.29 14:30

   

  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

   

  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV) 75211110-2,usługi konsularne

   

  RODZAJ ZAMÓWIENIA usługa

   

  OSOBY DO KONTAKTU pan Tomasz Kostrzewa, pan Jacek Sobierajski

   

  KONTAKT e–mail: ambasada.minsk@msz.gov.pl

   

  DATA OSTATNIEJ ZMIANY 2015.09.23 09:50

   

   

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Wdrożenie zewnętrznej obsługi przyjmowania wniosków wizowych.

   

  ZAŁĄCZNIKI

   

  2015-09-23

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

   

  2015-06-12

  Wyjaśnienie treści SIWZ

   

  2015-06-08

  Zmiana treści SIWZ

   

  2015-05-27

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Zmiana treści SIWZ

  Wyjaśnienie treści SIWZ

  Formularz oferty po zmianach

   

  2015-05-15

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Zmiana treści SIWZ

  Wyjaśnienie treści SIWZ

   

  2015-05-04

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Formularz oferty

   

  2015-04-29

  Uzasadnienie zamówienia publicznego (plik PDF)

  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: