close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DUPLIKATY, ZMIANA DANYCH, PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI

 • UWAGA: rozmowa z konsulem w trakcie składania wniosku odbywa się wyłącznie w języku polskim,
  a wnioskujący musi spełniać warunki określone w ustawie o Karcie Polaka.

   

  Przedłużanie ważności Karty Polaka

   

  Wniosek o przedłużenie ważności Karty Polaka w związku z upływem 10 letniego terminu ważności może być złożony najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty ważności Karty Polaka.

  Wniosek o przedłużenie ważności Karty Polaka dla osób, które Kartę Polaka otrzymały jako dzieci na podstawie KP rodzica może być złożony po uzyskaniu pełnoletności przez okres 9 miesięcy (tj. najpóźniej na 3 miesiące przed terminem dziewiętnastych urodzin).

  Jeżeli posiadacz Karty Polaka nie dotrzymał terminu przedłużenia ważność swojej Karty może jedynie złożyć nowy wniosek o przyznaje Karty Polaka. Wniosek może zostać złożony dopiero po upływie ważności Karty Polaka. Wniosek można złożyć bez zapisu w terminach wyznaczonych na składanie wniosków o przedłużenie Karty Polaka. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające narodowość polską wnioskującego lub jego przodków (oryginały i kserokopie).

   

  Dokumenty jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o przedłużenie  Karty Polaka

  o   WNIOSEK – wypełniony, z przyklejonym zdjęciem, podpisany przez osobę składającą wniosek (podpis nie może dotykać ramki).

  o   oryginały i kserokopie paszportu – trzy strony paszportu 33, 31 + strona z aktualnym meldunkiem (propiska).

  o   Aktualnie posiadana Karta Polaka (oryginał i kopia).

   

   

   

   

  Duplikat Karty Polaka

   

  W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Polaka wydawany jest - na wniosek posiadacza - duplikat Karty Polaka. Wniosek o duplikat Karty Polaka składa się w urzędzie, który wydał Kartę Polaka.

  W celu zapisu na złożenie wniosku o duplikat Karty Polaka prosimy o kontakt mailowy na adres
  e-mail: minsk.wk.sekretariat@msz.gov.pl ze wskazaniem w tytule wiadomości  „Duplikat KP”.

   

  Dokumenty jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie duplikatu:

  ·          WNIOSEK – wypełniony, z przyklejonym zdjęciem, podpisany przez osobę składającą wniosek

  ·          oryginał i kserokopię paszportu - trzy strony paszportu 33, 31 + strona z aktualnym meldunkiem (propiska).

  ·          decyzja o przyznaniu Karty Polaka – oryginał i kserokopia

  ·          podanie do konsula odnośnie wydania duplikatu, ze wskazaniem przyczyny ponownego składania wniosku.

   

    

  Wydanie nowej Karty Polaka po zmianie danych

   

  Jeżeli w okresie ważności Karty Polaka nastąpiła zmiana danych widniejących na Karcie Polaka, na wniosek posiadacza lub przedstawiciela ustawowego, konsul wydaje Kartę Polaka z uwzględnieniem zmienionych danych. Na potwierdzenie zmiany danych należy przedłożyć odpowiednie dokumenty stanu cywilnego.

  W celu zapisu na złożenie wniosku o wymianę Karty Polaka w związku ze zmianą danych uwidocznionych na karcie prosimy o kontakt mailowy na adres e-mail: minsk.wk.sekretariat@msz.gov.pl ze wskazaniem w tytule wiadomości  „Zmiana danych KP”.

   

   

  Dokumenty jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o zmianie danych posiadacza Karty Polaka:

   

  ·        WNIOSEK – wypełniony, z przyklejonym zdjęciem, podpisany przez osobę składającą wniosek

  ·        oryginał i kserokopię paszportu - trzy strony paszportu 33, 31 + strona z aktualnym meldunkiem (propiska)

  ·        akt ślubu lub inny akt stanu cywilnego potwierdzający zmianę nazwiska lub imienia (oryginał i kserokopia)

  ·        jeżeli zmiana nazwiska wynika ze zmiany pisowni w paszporcie dokument potwierdzający zmianę transkrypcji

  ·        podanie do konsula odnośnie wydania nowej Karty Polaka, ze wskazaniem przyczyny ponownego składania wniosku.

  ·        Karta Polaka – oryginał i kserokopia.

  ·        Karta Polaka powinna być zwrócona przy wnioskowaniu o nową Kartę Polaka.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: