close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KARTA POLAKA

 • W związku ze zbliżającym się upływem terminu ważności Kart Polaka wydanych w 2008 r. przypominamy o obowiązku ich przedłużenia. Wniosek o przedłużenie Karty Polaka należy złożyć najpóźniej na 3 miesiące przed upływem terminu ważności karty.

   

  Potrzebne dokumenty:

  Wniosek o przedłużenie ważności Karty Polaka z przyklejonym zdjęciem i podpisem wnioskodawcy (podpis nie może wychodzić poza ramkę)

  Oryginał oraz kserokopia paszportu wnioskodawcy (strony 33,31 oraz strona z aktualnym meldunkiem)

  Oryginał oraz kserokopia aktualnie posiadanej Karty Polaka

  Podanie do Konsula o przedłużenie ważności Karty Polaka. Podanie powinno zawierać aktualny adres wnioskodawcy oraz telefon kontaktowy)

  Wnioski o przedłużenie ważności Karty Polaka można składać osobiście w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Mińsku w  poniedziałki w godz. 15.00 – 16.00

   

   

   

  NOWY SYSTEM ZAPISÓW NA ZŁOŻENIE WNIOSKU W SPRAWIE UZYSKANIA KARTY POLAKA DLA OSÓB PEŁNOLETNICH

  Od września 2017 r. obowiązuje nowy system zapisów na rozmowę w celu uzyskania Karty Polaka.

  Podczas ostatniej tury zapisów  w dniach 4 – 8 września otrzymaliśmy blisko trzy tysiące maili. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż każdy prawidłowo przesłany wniosek zostanie przyjęty, jednakże okres oczekiwania na telefoniczną weryfikację podanych danych może wynieść do 5 miesięcy. 

  W związku z licznymi pytaniami przypominamy, iż zapisy telefoniczne z czerwca br. zostały anulowane.

   

  Kolejna tura zapisów odbędzie się w 2018 r. Prosimy o śledzenie ogłoszeń na naszej stronie internetowej.

   

    

   

  Zapisy na złożenie wniosku w celu:

  - zmiany danych posiadacza Karty Polaka,

  - wydania duplikatu Karty Polaka,

  - przyznania Karty Polaka dla małoletnich,

  - przedłużenia ważności Karty Polaka posiadacza, który ukończyły 18 lat,

  - przyznania Karty Polaka osobom, które nie złożyły w terminie wniosku o przedłużenie ważności Karty Polaka,

  - przyznania Karty Polaka osobom, które ukończyły 65 lat,

  odbywają się za pośrednictwem e-maila: minsk.wk.sekretariat@msz.gov.pl

   

  W przypadku wniosku o przyznanie Karty Polaka dla małoletnich, e-mail powinien zawierać:

  - imię i nazwisko rodzica posiadającego Kartę Polaka – pisownia jak w paszporcie,

  - informację  w jakim obwodzie jest zameldowany wnioskodawca (miński, homelski, mohylewski, witebski),

  - imię i nazwisko rodzica, który nie posiada Karty Polaka – pisownia jak w paszporcie,

  - imię, nazwisko i wiek dziecka, na którego składany jest wniosek,

  - kontaktowy numer telefonu.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: