close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • KARTA POLAKA

 •  

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku informuje, iż unieważnia się przeprowadzone w dniach 19 – 23 czerwca 2017 r. zapisy na złożenie wniosku w sprawie uzyskania Karty Polaka.

   

   

  Zapisy na złożenie wniosku w sprawie uzyskania Karty Polaka zostaną wznowione w dniu 1 września 2017 r. 

  Prosimy o uważne śledzenie ogłoszeń na naszej stronie internetowej.

    

   

  Zapisy na złożenie wniosku w celu:

  - zmiany danych posiadacza Karty Polaka,

  - wydania duplikatu Karty Polaka,

  - przyznania Karty Polaka dla małoletnich,

  - przedłużenia ważności Karty Polaka posiadacza, który ukończyły 18 lat,

  - przyznania Karty Polaka osobom, które nie złożyły w terminie wniosku o przedłużenie ważności Karty Polaka,

  - przyznania Karty Polaka osobom, które ukończyły 65 lat,

  odbywają się za pośrednictwem e-maila: minsk.wk.sekretariat@msz.gov.pl

   

  W przypadku wniosku o przyznanie Karty Polaka dla małoletnich, e-mail powinien zawierać:

  - imię i nazwisko rodzica posiadającego Kartę Polaka – pisownia jak w paszporcie,

  - informację  w jakim obwodzie jest zameldowany wnioskodawca (miński, homelski, mohylewski, witebski),

  - imię i nazwisko rodzica, który nie posiada Karty Polaka – pisownia jak w paszporcie,

  - imię, nazwisko i wiek dziecka, na którego składany jest wniosek,

  - kontaktowy numer telefonu.

   

  UWAGA ! Od dnia 2 września 2016 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka

  (do pobrania na stronie w zakładce WZÓR WNIOSKU)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: