close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PASZPORTY

 • W celu złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Mińsku należy umówić się na wizytę – e-mail: minsk.wk.prawne@msz.gov.pl lub tel.: +375 17 388 52 00

   

   

   

   

  Procedura wydawania paszportu

   

  Wniosek paszportowy

   

  Na wizytę w celu złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego należy zgłosić się z wypełnionym wnioskiem paszportowym. Wniosek musi być wypełniony dwustronnie na jednej kartce papieru.

   

  Wniosek o wydanie passport (edytowalny)

   

  Wniosek o wydanie paszportu dla małoletniego (edytowalny) 

   

  Informacja dotycząca wypełnienia wniosku o wydanie paszportu 

   

  Podstawowe informacje dotyczące paszportów i paszportów tymczasowych

   

  Konsul jest organem paszportowym dla obywateli polskich za granicą. Konsul wydaje dwa rodzaje dokumentów paszportowych: paszporty i paszporty tymczasowe.

   

  Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

   

  Zasady wydawania dokumentów paszportowych zostały określone w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 268). Zgodnie z art. 43 ust. 1 wymienionej ustawy, paszporty i paszporty tymczasowe w RP wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą - konsul.

   

  Konsul honorowy nie jest organem paszportowym i nie realizuje spraw paszportowych.

   

  Paszport wydany osobie, która nie ukończyła 13 lat - jest ważny 5 lat od daty jego wydania, a osobie powyżej 13-go roku życia - 10 lat od daty jego wydania.

   

  Paszport zawiera mikroprocesor, w którym zamieszczone są dane biometryczne jego posiadacza (dane biometryczne: wizerunek twarzy i odciski palców umieszczone w dokumentach paszportowych w formie elektronicznej).

   

  Paszport tymczasowy wydaje się:

  1. osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w RP (jeśli interesant wyraża takie życzenie i składa wniosek o wydanie tego dokumentu),
  2. osobom przebywającym czasowo w RP i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu,
  3. osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
  4. osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.

  Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania. W paszportach tymczasowych nie zamieszcza się danych biometrycznych.

   

  Paszport tymczasowy na powrót do miejsca stałego pobytu osobom przebywającym w RP wydaje wojewoda, a za granicą - konsul.

   

  Informacja szczegółowa:

  Złożenie wniosku o wydanie paszportu biometrycznego dla osoby pełnoletniej

  Złożenie wniosku o wydanie paszportu biometrycznego dla osoby małoletniej

  Numer PESEL

  Wydanie drugiego paszportu osobie posiadającej paszport

  Odbiór dokumentu paszportowego

  Dodatkowe informacje dotyczące składania wniosku o wydanie paszportu

  Opłaty konsularne

  Obowiązek wymiany dokumentu paszportowego

  Odmowa wydania, unieważnienie dokumentu paszportowego

  Utrata dokumentu paszportowego lub jego zniszczenie

  Akty prawne regulujące problematykę paszportową

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: