close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRZYDATNE ADRESY INTERNETOWE

 • Ministerstwa na Białorusi

   

  www.government.gov.by – Rada Ministrów;

  www.mas.gov.by – Ministerstwo Architektury i Budownictwa;

  www.minenergo.gov.by – Ministerstwo Energetyki;

  www.minfin.gov.by – Ministerstwo Finansów;

  www.economy.gov.by – Ministerstwo Gospodarki;

  www.mjkx.gov.by – Ministerstwo Gospodarki Komunalnej;

  www.mlh.by – Ministerstwo Gospodarki Leśnej;

  www.mintorg.gov.by – Ministerstwo Handlu;

  www.mpt.gov.by – Ministerstwo Łączności i Informatyzacji;

  www.nalog.gov.by – Ministerstwo Podatków i Opłat;

  www.mintrud.gov.by – Ministerstwo Pracy i Ochrony Społecznej;

  www.minprom.gov.by – Ministerstwo Przemysłu;

  www.mshp.gov.by – Ministerstwo Rolnictwa i Żywności;

  www.mst.gov.by – Ministerstwo Sportu i Turystyki;

  www.mintrans.gov.by – Ministerstwo Transportu i Komunikacji;

  www.minpriroda.gov.by – Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska;

   

  Inne

   

  www.gtk.gov.by – Państwowy Komitet Celny;

  www.investinbelarus.by/en/ - Narodowa Agencja Inwestycji i Prywatyzacji

  www.gosstandart.gov.by – Państwowy Komitet ds. Standaryzacji;

  www.dvpn.gov.by – Departament Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego

  www.gpk.gov.by – Państwowy Komitet Pograniczny;

  www.nbrb.by – Narodowy Bank;

  www.gki.gov.by – Państwowy Komitet ds. Własności;

   www.belstat.gov.by – Narodowy Komitet Statystyczny;

  www.court.by – Najwyższy Sąd Gospodarczy;

  w1.economy.gov.by/fiac/ – Rada Konsultacyjna ds. Inwestycji Zagranicznych przy Radzie Ministrów RB.

   

  Administracja regionalna na Białorusi

   

  www.minsk.gov.by/ru/ - Miński Miejski Komitet Wykonawczy

  www.brest-region.gov.by/ - Brzeski Obwodowy Komitet Wykonawczy

  www.gomel-region.gov.by/ru/ - Gomelski Obwodowy Komitet Wykonawczy

  www.region.grodno.by/ru/ - Grodzieński Obwodowy Komitet Wykonawczy

  www.minsk-region.gov.by/ru/ - Miński Obwodowy Komitet Wykonawczy

  www.mogilev-region.gov.by/ - Mohylewski Obwodowy Komitet Wykonawczy

  www.vitebsk-region.gov.by/ru/ - Witebski Obwodowy Komitet Wykonawczy

   

  Specjalne strefy ekonomiczne na Białorusi

   

  www.grodnoinvest.com/eng - Wolna Grodzieńska Strefa Ekonomiczna

  www.fez.brest.by/en/ - Wolna Brzeska Strefa Ekonomiczna

  www.fez-vitebsk.by/pol/ - Wolna Strefa Ekonomiczna Witebsk

  www.fezmogilev.by/page-679-en.html - Wolna Strefa Ekonomiczna Mohylew

  www.gomelraton.com/en - Wolna Strefa Ekonomiczna Gomel-Raton

  www.fezminsk.by/ - Wolna Strefa Ekonomiczna Mińsk

   

  Otoczenie biznesu

   

  www.cci.by – Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa

   

   

  Polskie strony:

   

  Konsulat Generalny RP w Brześciu: www.brzesc.msz.gov.pl

   

  Konsulat Generalny RP w Grodnie: www.grodno.msz.gov.pl

   

  Wydział Promocji Handlu i Inwestycji: www.minsk.trade.gov.pl

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: