close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • MNIEJSZOŚĆ POLSKA NA BIAŁORUSI

 • Według danych szacunkowych Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińskim Okręgu Konsularnym obejmującym cztery obwody (miński, witebski, mohylewski  i homelski) zamieszkuje około 200 tys. osób polskiego pochodzenia. Dane te wynikają z analizy biorącej pod uwagę uwarunkowania: historyczne, demograficzne, socjologiczne oraz informacje pochodzące ze źródeł kościelnych.

   

  Charakterystyka skupisk polskich w mińskim okręgu konsularnym jest różna od tej, z jaką można spotkać się na grodzieńszczyźnie i w rejonie brzeskim. Wynika to z faktu, że tylko nieznaczna część tych ziem znajdowała się w obrębie granic państwa polskiego, w okresie międzywojennym.

   

  Największe skupiska ludności polskiego pochodzenia znajdują się w obwodzie mińskim, z uwzględnieniem stolicy oraz witebskim, głównie w rejonie Brasławia. Większymi skupiskami ludności polskiej na tzw. „wschodniej Białorusi” są duże miasta: Borysów, Witebsk, Mohylew. Mniejsze skupiska ludności polskiej o charakterze lokalnym są również na homelszczyźnie – okolice m. Lelczyce, Mozyrz.   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: