close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 21 czerwca 2019

  W dniach od 21 do 30 czerwca 2019 r. w Mińsku odbędą się II Igrzyska Europejskie. Poniżej przedstawiamy informacje dla kibiców.

  I. Ogólne informacje

  W dniach od 21 do 30 czerwca 2019 r. w  Republice Białorusi odbędą się II Igrzyska Europejskie.  Strona białoruska spodziewa się, że w czasie igrzysk do stolicy Białorusi przyjedzie ponad 4000 sportowców. W zawodach będzie uczestniczyć około 650 międzynarodowych, a także 410 narodowych sędziów sportowych. W igrzyskach ma uczestniczyć około 6 tysięcy wolontariuszy. Zawody II Igrzysk Europejskich 2019 odbędą się w największych obiektach sportowych w Mińsku, w tym na stadionach “Dynamo”, “Mińsk -arena”, “Czyżowka — arena”. W ciągu 10 dni sportowcy będą walczyć o 199 kompletów medali w 15 dyscyplinach sportowych w 23 kategoriach:

  1. Badminton;
  2. Koszykówka 3х3;
  3. Boks;
  4. Zapasy, w tym: styl klasyczny i styl wolny;
  5. Kolarstwo, w tym torowe i szosowe;
  6. Gimnastyka, w tym: akrobatyka sportowa, gimnastyka sportowa, gimnastyka artystyczna, skoki na trampolinie, aerobik sportowy;

  7. Wioślarstwo i kajakarstwo;
  8. Judo;
  9. Karate;
  10. Lekkoatletyka;
  11. Sambo;
  12. Łucznictwo;
  13. Strzelanie i strzelanie do rzutków;
  14. Tenis stołowy;
  15. Piłka nożna plażowa.

   

  II. Ruch bezwizowy dla zawodników, trenerów, sędziów, wolontariuszy. Darmowa komunikacja miejska.

  Na mocy Dekretu Prezydenta RB z dnia 24 lipca 2018 roku Nr 292 “O przedsięwzięciach w celu przygotowania i przeprowadzenia II Igrzysk Europejskich 2019 roku” od 20 maja do 10 lipca 2019 roku wprowadza się możliwość bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Republiki Białoruś uczestników II Igrzysk Europejskich (zawodników, trenerów, sędziów), a także wolontariuszy i innych osób, które uczestniczą w przygotowaniu i przeprowadzeniu II Igrzysk Europejskich. Podstawą bezwizowego wjazdu dla ww. osób jest rejestracja w systemie akredytacyjnym II Igrzysk Europejskich i karta akredytacyjna.

  Od 20 maja 2019 roku do 10 lipca 2019 roku uczestnicy II Igrzysk Europejskich (zawodnicy, trenerzy, sędziowie), organizatorzy, urzędnicy, a również wolontariusze i inne osoby, które biorą udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu II Igrzysk Europejskich mają prawo do darmowego korzystania z komunikacji miejskiej (tramwaj, autobus, trolejbus, metro). Podstawą do bezpłatnego przejazdu jest karta akredytacyjna.

   

  III. Ruch bezwizowy dla kibiców.

  Kibice, w tym ob. RP, aby skorzystać z ruchu bezwizowego w dniach od 10 czerwca do 10 lipca 2019 r. (włącznie), muszą spełnić nw. wymagania, tj. posiadać:

  1.      Ważny paszport,

  2.      Bilet na II Europejskie Igrzyska (wersja papierowa lub elektroniczna) lub ceremonię otwarcia/zakończenia II Igrzysk Europejskich,

  3.      Ubezpieczenie medyczne na kwotę nie mniej niż 10 000,00 euro ważne na terytorium Republiki Białorusi,

  4.      Środki finansowe ok. 25,00 EUR na każdy dzień pobytu (tj. nie mniej niż 2 stawki bazowe na każdy dzień pobytu - 1 stawka bazowa od 01.01.2019 r. wynosi 25,50 BYN).

   

  Szczegółowe informacje dot. ruchu bezwizowego dostępne na stronie: https://minsk2019.by/ru/news/753

   

   

  IV. Rejestracja pobytu.

  Osoby planujące pozostać czasowo na terytorium Republiki Białorusi powyżej 5 dni muszą dokonać rejestracji (meldunku czasowego).

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RB wraz z Narodowym Centrum Usług Elektronicznych stworzyli system dający cudzoziemcom i bezpaństwowcom, czasowo przebywającym na terytorium Republiki Białorusi, możliwość elektronicznego zarejestrowania swojego czasowego pobytu na terytorium Republiki Białorusi bez konieczności osobistego stawiennictwa we właściwym oddziale ds. obywatelstwa i migracji MSW.

  Proces rejestracji jest możliwy za pośrednictwem wspólnego portalu usług elektronicznych portal.gov.by. Procedura jest bezpłatna. W celu dokonania rejestracji należy założyć osobiste konto na portalu portal.gov.by i podać adres swojej poczty elektronicznej.

  Następnie na swoim koncie w zakładce „Dostępne usługi” («Доступные услуги») wybrać kategorię „Obywatelstwo i migracja” («Гражданство и миграция») i wybrać właściwą usługę (200.12.14.1), wypełnić i przesłać wniosek. W efekcie obcokrajowiec otrzyma zwrotne potwierdzenie o dokonaniu rejestracji swojego czasowego pobytu pod adresem wskazanym we wniosku. Rejestracji cudzoziemca może dokonać również osoba trzecia za pośrednictwem własnego konta osobistego na portalu portal.gov.by jeżeli posiada wymagane dane cudzoziemca konieczne do wypełnienia wniosku o rejestrację.

  Utrzymana została nadal możliwość dokonywania osobistej rejestracji w oddziałach ds. obywatelstwa i migracji MSW – zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami.

  Portal portal.gov.by nie jest przeznaczony dla cudzoziemców i bezpaństwowców, którzy chcieliby przedłużyć okres rejestracji czasowego pobytu oraz dla cudzoziemców i bezpaństwowców, którzy przybyli do Republiki Białorusi z Federacji Rosyjskiej. W danych przypadkach, cudzoziemcy muszą osobiście zgłosić się do jednego z oddziałów ds. obywatelstwa i migracji MSW zgodnie z jego właściwością miejscową ze względu na swoje miejsce pobytu.

   

  V. Przekraczanie granicy

  Kibice posiadający bilet wstępu na zawody w ramach II Igrzysk Europejskich lub ceremonię otwarcia/zakończenia II Igrzysk Europejskich mają możliwość przekroczenia granicy państwowej Republiki Białorusi w dowolnych międzynarodowych przejściach granicznych.

  Na mocy Porozumienia pomiędzy Rządem Republiki Białorusi a Rządem Federacji Rosyjskiej dot. niektórych zmian związanych z wjazdem cudzoziemców oraz bezpaństwowców na międzynarodowe imprezy sportowe (http://pravo.by/upload/docs/op/I01800017_1550523600.pdf), w dniach od 10 czerwca do 10 lipca 2019 roku na terytorium Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej zostanie wprowadzony ruch bezwizowy dla obywateli państw trzecich i bezpaństwowców posiadających ważny paszport zagraniczny oraz bilet na zawody w ramach II Igrzysk Europejskich lub ceremonię otwarcia/zakończenia II Igrzysk Europejskich – wjazd, pobyt i tranzyt (art. 2 ww. Porozumienia).

   

  Drogowe przejścia graniczne RB-FR dla kibiców (posiadacz biletu i ważnego paszportu):

  Redki (obwód witebski) / Krasnaja Gorka (obwód smoleński) – trasa M-1 Mińsk-Moskwa

  Jezieryszcze (obwód witebski)  / Niewiel (obwód pskowskij) – trasa M-8/E 95

  Seliszcze (obwód homelski) / Nowozybków (obwód briański) – trasa M-10/A-240 Homel-Briańsk

  Kolejowe przejścia graniczne RB-FR dla kibiców (posiadacz biletu i ważnego paszportu):

  Jezieryszcze (obwód witebski)  / Niewiel (obwód pskowskij) Witebsk-Psków

  Osinowka (obwód witebski)  /  Krasnoje (obwód smoleński) Mińsk-Smoleńsk

  Zakopytje (obwód homelski) / Zlynka (obwód briański) Homel-Briańsk

  lub przez lotnisko „Lotnisko Narodowe „Mińsk” dla kibiców (posiadacz biletu i ważnego paszportu).

  Dodatkowo, zgodnie z Dekretem Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 24 lipca 2018 roku nr 295 „O wprowadzeniu zmian do Dekretu Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 9 stycznia 2017 roku nr 8 „O wprowadzeniu bezwizowego trybu wjazdu i wyjazdu cudzoziemców”, okres przebywania na terytorium Republiki Białorusi bez konieczności posiadania wizy dla osób przylatujących i odlatujących z lotniska „Lotnisko Narodowe „Mińsk” wynosi 30 dni bez konieczności posiadania biletu wstępu na zawody w ramach II Igrzysk Europejskich lub ceremonię otwarcia/zakończenia II Igrzysk Europejskich (nie dotyczy posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych oraz osób przylatujących z Federacji Rosyjskiej oraz odlatujących do Federacji Rosyjskiej przez Lotnisko Narodowe „Mińsk”).

  Na przejściach granicznych Republiki Białorusi dla wjeżdżających na II Igrzyska Europejskie zostaną stworzone specjalne kanały, które będą specjalnie oznakowane.

  Szczegółowe informacje dot. ruchu bezwizowego oraz tranzytu przez Federację Rosyjską dostępne na stronie: https://minsk2019.by/ru/news/753

   

   

   

  VI. Zwolnienia z opłat za przejazd płatnymi drogami samochodowymi oraz ograniczenia w ruchu

  Na mocy Dekretu Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 24 lipca 2018 r. nr 292 „O przedsięwzięciach w celu przygotowania i przeprowadzenia II Igrzysk Europejskich 2019 roku”, w dniach od 10 czerwca 2019 roku do 10 lipca 2019 roku, zwolnieni z opłat za przejazd płatnymi drogami samochodowymi są użytkownicy płatnej drogi samochodowej, którzy poruszają się pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz doczepione do nich naczepy (http://belavtostrada.by/node/97).

  Od 20 do 30 czerwca 2019 r. w godzinach 7:00-22:00 Miński Miejski Komitet Wykonawczy ma prawo do uruchomienia dodatkowych przedsięwzięć dot. ograniczenia w ruchu dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

   

  VII. Specjalne procedury celne

  Urządzenia umożliwiające organizację II Igrzysk Europejskich, w tym sprzęt sportowy, urządzenia foto i video, mogą być objęte specjalną procedurą celną. Także towary wwożone przez osoby akredytowane zgodnie z załącznikiem 1 do Decyzji Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej z dnia 20 grudnia 2017 roku nr 107 w sprawie kwestii związanych z towarami przeznaczonymi do użytku osobistego, mogą być wwożone bez uiszczenia należności celnych, zobowiązań podatkowych niezależnie od ceny oraz wagi.

  Przewodnik dotyczący kwestii celnych i przewozu ładunków:

  https://storage.googleapis.com/sns-fileupload/RwatHx4_1544517233729.pdf

  Przewodnik dotyczący wwozu i używania urządzeń radioelektronicznych:

  https://storage.googleapis.com/sns-fileupload/lHfxvLm_1550832895055.pdf

   

  ______________________________________________________________________________________________

  Oficjalna strona internetowa II Igrzysk Europejskich 2019: 

  https://minsk2019.by/en

   

   

  Portal internetowy oficjalnego operatora turystycznego II Igrzysk Europejskich 2019:

  https://minsk2019.vetliva.by/en/

   

  ______________________________________________________________________________________________

   

   

  W przypadku szczegółowych pytań dotyczących pobytu, wjazdu do i wyjazdu z Federacji Rosyjskiej, uprzejmie prosimy kontaktować się z polskimi urzędami konsularnymi na terytorium FR:

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Moskwie – https://moskwa.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/

  Konsulat Generalny RP w St. Petersburgu – https://sanktpetersburg.msz.gov.pl/pl/

  Konsulat Generalny w Kaliningradzie – https://kaliningrad.msz.gov.pl/pl/

  Agencja Konsularna RP w Smoleńsku – https://smolensk.msz.gov.pl/pl/

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: