close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 18 stycznia 2017

  W minionym roku Ambasada RP na Białorusi zrealizowała trzy projekty małych grantów w ramach Planu współpracy rozwojowej na 2016 rok, o łącznej wartości 180 000 EUR.

  Największy z projektów, „Stworzenie szkółki żeglarskiej w Brasławiu” (97 100 EUR) polegał na sfinansowaniu infrastruktury i zakupu sprzętu żeglarskiego na rzecz miasta Brasławia, umożliwiającego utworzenie szkółki żeglarskiej, rozwój edukacji i sportów wodnych, a tym samym zwiększenie potencjału perspektywicznego oraz niezwykle atrakcyjnego turystycznie regionu północnej Białorusi. Pełne wykorzystanie rezultatów projektu, zrealizowanego we współpracy z dwoma partnerami – władzami miasta Brasławia i Rotary Club City Mińsk –  nastąpi wraz z nastaniem wiosny i lata, gdy pogoda umożliwi rozwinięcie aktywności szkółki żeglarskiej na jeziorze Drywiaty.

   

   

  Projekt „Manufaktura chleba i powidła”, realizowany wespół z „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Wiejskiej «Komarowo»”, polegał na sfinansowaniu kosztem 65 400 EUR modernizacji oraz zakupu wyposażenia piekarni, w której zaplanowano wypiek regionalnych produktów, chleba i powideł. Wsparcie przedsiębiorczości i sektora prywatnego oraz rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich to priorytety, które realizowano w ramach projektu w Komarowo.

   

   

  Najmniejszy ze sfinansowanych w 2016 roku projektów, „Kuźnia – warsztat obróbki metalu na zimno” (17 500 EUR), był kontynuacją wcześniejszych przedsięwzięć zrealizowanych ze Specjalną Szkołą-Internatem w Mołotkowiczach pod Pińskiem. Dokonane zakupy urządzeń pozwoliły na uruchomienie pracowni obróbki metalu na zimno – kolejnych warsztatów w Mołotkowiczach, sfinansowanych z polskiej pomocy rozwojowej – umożliwiających nabycie przez podopiecznych Szkoły-Internatu nowych umiejętności. Sfinansowana dodatkowo w ramach projektu certyfikacja części produkcji wytwarzanej w przyszkolnych warsztatach umożliwia rozwój tej produkcji i jej sprzedaży na wolnym rynku, a tym samym zwiększenie dochodów własnych zakładów. Pozwolą one na zatrudnienie części wychowanków Szkoły-Internatu, ułatwiając im start w dorosłe życie, w perspektywie zakończenia opieki państwa zapewnionej na okres przebywania w internacie (do 18 lat). W ten sposób placówka, wraz z partnerem projektowym, realizowała jeden z ważniejszych priorytetów i wymiarów polskiej pomocy na Białorusi: inwestycje w kapitał ludzki; poprawa infrastruktury i funkcjonowania ośrodków dla osób niepełnosprawnych i dzieci pozbawionych pieczy rodzicielskiej.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: