close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 15 lutego 2017

  9 lutego w Homlu zorganizowano warsztaty oraz okrągły stół dla miejscowych pracowników systemu opieki socjalnej, edukacji, sportu i turystyki, przedstawicieli młodzieżowych parlamentów i organizacji społecznych o udziale młodzieży w podejmowaniu decyzji dotyczących jej zdrowia i rozwoju.

  „Co, dlaczego i w jaki sposób?” – pod tym hasłem dyrektor międzynarodowego stowarzyszenia edukacyjnego „AKT” Władimir Korż i trener Ludmiła Blizniuk pomagali młodzieży z Homla i regionu określić największe trudności oraz priorytety w dialogu młodych osób z dorosłymi. Opowiadali o aktywności nastolatków w utworzonych na Białorusi młodzieżowych parlamentach, grupach wolontariackich, ośrodkach przyjaznych dzieciom. Rezultatem warsztatów były złożone przez uczestniczącą w nich młodzież propozycje udoskonalenia mechanizmów włączania nastolatków i młodzieży niepełnosprawnej oraz z grup największego ryzyka – w realizację znaczących społecznie inicjatyw oraz do procesu podejmowania decyzji dotyczących zdrowia i rozwoju młodzieży.

   

   

  Po przeprowadzonych warsztatach zorganizowany został okrągły stół z udziałem pracowników systemu opieki socjalnej, edukacji, sportu, turystyki oraz ośrodków przyjaznych młodzieży, przedstawicieli młodzieżowych parlamentów i organizacji społecznych.

   

   

  Homelskie warsztaty i okrągły stół odbyły się w ramach realizacji projektu „Wzmacnianie roli dzieci i młodzieży specjalnej troski i z niepełnosprawnością poprzez ich udział w procesach decyzyjnych oraz młodzieżowy monitoring praw dziecka” – wspólnego przedsięwzięcia białoruskiego biura UNICEF oraz Ambasady RP w Mińsku, sfinansowanego z programu Polska Pomoc. Jednym z głównych adresatów i beneficjentów projektu jest młodzież niepełnosprawna i pochodząca z grup podwyższonego ryzyka.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: