close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 7 grudnia 2018

  W dniu 6 grudnia 2018 w Mińsku odbyła się konferencja podsumowująca „Polska współpraca rozwojowa dla Białorusi w 2018 r.” Wydarzenie cieszyło się szerokim zainteresowaniem białoruskich beneficjentów, jak również mińskiego korpusu dyplomatycznego.

  W konferencji wzięli udział Dyrektor Departamentu Działalności Humanitarnej przy Administracji Prezydenta RB  – Walerij Skakun, a.i. Stały Przedstawiciel UNDP w RB - Zachary Taylor, Przedstawiciel UNICEF na Białorusi – Rashed Mustafa Sarwar oraz Marek Kuberski – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ RP.

   

  Podczas konferencji zostały zaprezentowane dwustronne projekty rozwojowe z zakresu wspierania przedsiębiorczości, które są perspektywicznym kierunkiem działań programu Polska pomoc. Przedstawiane projekty dotyczyły aktywizacji przedsiębiorczości na obszarach wiejskich– utworzenie centrum coworkingowego w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kołodiszczach, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości – staże organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Białoruskim Funduszem Wsparcia Finansowego oraz zielonej ekonomii – wsparcie przedsiębiorstwa wtórnego wykorzystania surowców polietylenowych „Bełtechagroplast” Sp. z o.o. Zaprezentowano również projekt polegający na utworzeniu szlaku rowerowego Augustvelo, który jest realizowany przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Departament Sportu i Turystyki Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego jako wymierny rezultat współpracy pomiędzy stronami w celu rozwijania przedsiębiorczości w obszarze turystyki w obwodzie grodzieńskim.

   

  Na zakończenie konferencji wystąpił pan Wiaczesław Izotow - dyrektor tej Mołotkowickiej szkoły – internatu, który przedstawił efekty wieloletniej współpracy z polskimi partnerami w ramach programu Polska pomoc, która w bieżącym roku przyczyniła się do powstania społecznego przedsiębiorstwa dla osób z niepełnosprawnościami przy specjalnej szkole-internacie w Mołotkowiczach. Dzięki temu szkoła oferuje swoim podopiecznym możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i uspołeczniania, a także przygotowania do pracy zawodowej. W samym przedsiębiorstwie pojawiły się też nowe miejsca pracy dla jej wychowanków. Projekt ten jest cennym przykładem działań z zakresu ekonomii społecznej.

   

  W 2018 r. w ramach programu Polska Pomoc na Białorusi realizowane są 22 projekty na kwotę ponad 2 mln euro. Są to dwustronne projekty polskich organizacji pozarządowych, samorządów oraz Ambasady RP w Mińsku,  agend międzynarodowych (UNDP i UNICEF) we współpracy z białoruskimi instytucjami partnerskimi. Projekty realizowane są w dwóch obszarach – społecznym zgodnie z priorytetem wzmocnienie kapitału ludzkiego i gospodarczym mającym na celu wspieranie przedsiębiorczości i sektora prywatnego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: