close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 24 września 2018

  Pod przewodnictwem wiceministrów rolnictwa obu państw w Mińsku odbyło się 21 września VII posiedzenie polsko-białoruskiej grupy roboczej ds. rolnictwa.

  Po jego zakończeniu wiceministrowie rolnictwa Polski i Białorusi, Szymon Giżyński i Iwan Silhiń, poinformowali, że usunięto przeszkody, jakie napotykał polski eksport wołowiny na Białoruś.

  „Jesteśmy już po okresie wstrzymania pełnego eksportu polskiej wołowiny na rynek białoruski” – oświadczył minister Szymon Giżyński. „To prawda, żadnych zakazów już nie ma. Teraz potrzebna jest tylko wola przedsiębiorców i gospodarstw” – dodał minister Silhiń. W czasie rozmów ostatecznie ustalono warunki weterynaryjne, co ma usunąć przeszkody dla pełnego eksportu polskiej wołowiny.

  Silhiń określił atmosferę spotkania jako bardzo przyjazną, a rozmowy jako „konstruktywne”. Wyraził nadzieję, że osiągnięte w piątek ustalenia, w tym w kwestiach fitosanitarnych i weterynaryjnych, „będą impulsem dla rozwoju wzajemnych relacji handlowych”.

  Rozmowy dotyczyły m.in. zwiększania obrotów w dziedzinie rolnictwa; poruszono problemy dostępu polskich produktów mięsnych, mleka, owoców i warzyw do rynku białoruskiego oraz zadeklarowano chęć zwiększania współpracy w dziedzinie eksportu nasion, sadzonek i roślin.

  Strony zadeklarowały także pogłębienie współpracy ekspertów w zakresie ochrony weterynaryjnej, fitosanitarnej oraz rejestracji i certyfikacji produkcji zwierzęco-roślinnej, zwłaszcza na terenach przygranicznych.

  Giżyński podkreślił, że najważniejsze jest, iż dochodzi do regularnych bliskich kontaktów między ministerstwami Polski i Białorusi, co daje także możliwość spotkań specjalistów. „Są tu ze mną szefowie służb fitosanitarnych, weterynaryjnych, wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, która zajmuje się targami, największymi imprezami handlowymi, na które zaprosiliśmy Białorusinów” – powiedział Giżyński.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: