close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 11 grudnia 2018

  Z udziałem wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Renaty Szczęch odbyło się w Mińsku w piątek 7 grudnia spotkanie polsko-białoruskiej komisji koordynacyjnej ds. współpracy transgranicznej. Wśród omawianych tematów były modernizacja infrastruktury granicznej i współpraca regionalna.

  „Dzisiejsze obrady, zakończone podpisaniem protokołu świadczą o partnerskim oraz bardzo pozytywnym podejściu obu stron do kwestii rozwoju polsko-białoruskiego pogranicza” – powiedziała wiceminister Renata Szczęch, która stała na czele polskiej delegacji. Podkreśliła, że granica polsko-białoruska jest jednocześnie zewnętrzną granicą UE i Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.

  „Szansą na dalszy rozwój naszej współpracy jest rozbudowa połączeń transportowych, zarówno drogowych, jak i kolejowych, w tym budowa mostów, w czym wspólnie się zgadzamy” – powiedziała Szczęch, przypominając, że w czerwcu w Brześciu podpisana została dwustronna umowa o utrzymaniu drogowych granicznych obiektów mostowych, a kolejna – o mostach kolejowych jest już gotowa do podpisania.

  „Komisja transgraniczna to jeden z kluczowych elementów dialogu na rzecz zapewnienia sprawnego funkcjonowania wspólnej granicy” – mówił wiceminister spraw zagranicznych Jauhien Szestakou, który przewodniczył rozmowom od strony białoruskiej.

  Szestakou wskazał, że Białorusi zależy na pozyskiwaniu środków unijnych na modernizację przejść granicznych, w tym w ramach trójstronnego programu współpracy transgranicznej „Polska-Ukraina-Białoruś”. Apelował również o wsparcie Warszawy w prowadzonych przez Mińsk negocjacjach z UE w sprawie uproszczenia reżimu wizowego. Wskazał, że Białoruś ze swojej strony wprowadziła ruch bezwizowy dla obywateli ponad 80 państw (w tym UE), którzy przybywają do tego kraju przez lotnisko w Mińsku.

  Wiceminister Szczęch wyraziła nadzieję, że poprawiające się relacje między krajami przyczynią się do rozbudowywania infrastruktury granicznej i zwiększania potencjału gospodarczego i turystycznego regionów przygranicznych. Dziękowała stronie białoruskiej za wprowadzane od 2016 r. ułatwienia, w tym wprowadzenie ruchu bezwizowego w części obwodów grodzieńskiego i brzeskiego. W czasie posiedzenia omawiano także m.in. kwestie związane ze współpracą w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak katastrofy i klęski żywiołowe oraz ze współpracą regionalną.

  Podczas wizyty na Białorusi minister Renata Szczęch wręczyła także odznaczenia Pro Patria za opiekę nad polskimi miejscami pamięci oraz wzięła udział w poświęceniu odrestaurowanego cmentarza żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej w Dokszycach.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: