close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 13 października 2015

  Zapraszamy do udziału w serii wydarzeń gospodarczych dla polskich firm przemysłu rolno-spożywczego w Mińsku i Mohylewie w listopadzie br.

   

  W dniach 10-13 listopada 2015 r. planowana jest wizyta Pana Konrada Pawlika, Podsekretarza Stanu w MSZ, w Mińsku i Mohylewie na Białorusi. Jednym z celów tej wizyty będzie wsparcie polskich producentów rolnych i firm przemysłu rolno-spożywczego w zakresie możliwości nawiązania współpracy z partnerami białoruskimi.

   

  Wizyta w Mińsku odbywać się będzie w trakcie trwających w tym czasie Międzynarodowych Targów PRODEXPO 2015 (http://www.belexpo.by/en/vystavki-2015/prodekspo). Jest to najważniejsza impreza wystawiennicza na Białorusi z punktu widzenia polskich producentów artykułów rolno-spożywczych. W PRODEXPO 2015  wezmą udział wystawcy z Polski, Litwy, Niemiec, Włoch, Łotwy, Litwy, Tadżykistanu i Rosji.  Po raz pierwszy swoją produkcję zaprezentują firmy z Grecji, Indii i Turkmenistanu. Na targach obecne będą firmy specjalizujące się w produkcji i eksporcie produktów spożywczych (pieczywo, mięso, mleko, produkty mleczne, owoce i warzywa). PRODEXPO to ważne miejsce spotkań przedstawicieli branży spożywczej, w tym sieci handlowych z całego regionu.

   

  Z inicjatywy Ambasady RP w Mińsku w czasie PRODEXPO 2015 zorganizowane zostanie stoisko promocyjne „Jesień w polskich sadach i ogrodach”, na które będą się składać zebrane w polskich sadach i ogrodach owoce i warzywa. W organizację stoiska zaangażowane są polskie grupy producenckie „Wilga Fruit” i „Grupa Agro Konary”. Ponadto, odbędzie się seminarium nt. polsko-białoruskiej współpracy w sektorze rolno-spożywczym, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji owoców i warzyw.  Planowana jest także promocja anglojęzycznego wydania książki Elizy Morawskiej „About Polish Apples”.

   

  Kluczowym elementem wizyty w Polsko-Białoruski Forum Regionalne w Mohylewie z udziałem zainteresowanych podmiotów z Polski i Białorusi. Spotkanie obejmować będzie możliwość prezentacji oferty polskich producentów oraz odbycia przez polskich uczestników rozmów z partnerami białoruskimi w formacie B2B.

   

  Do udziału w misji w szczególności zachęcamy:

   

  • Producentów/eksporterów artykułów rolno-spożywczych zainteresowanych nawiązaniem współpracy z odbiorcami na terenie Białorusi,
  • Przedsiębiorstwa rozważające możliwość uruchomienia przetwórstwa artykułów rolnych na Białorusi, również pod kątem dostaw na rynki Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej

  Uczestnikom misji oferujemy m.in.:

   

  • Możliwość zwiedzania targów PRODEXPO 2015 i pomoc w nawiązaniu kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi (np. miejscowymi sieciami handlowymi).
  • Udział w seminarium nt. polsko-białoruskiej współpracy w sektorze rolno-spożywczym w Mińsku i możliwość prezentacji swojej oferty.
  • Uczestnictwo w przyjęciu organizowanym przez Ambasadę RP w Mińsku z okazji Święta Niepodległości.
  • Udział w Polsko-Białoruskim Forum Regionalnym w Mohylewie wraz z możliwością prezentacji oferty i spotkań dwustronnych z miejscowymi partnerami w formacie B2B.
  • Wsparcie w procesie uzyskiwania wiz wjazdowych do Białorusi.
  • Pomoc w rezerwacji miejsc hotelowych w Mińsku i Mohylewie.
  • Dla zainteresowanych: transport na trasie Mińsk-Mohylew-Mińsk.

  Udział w misji i spotkaniach jest nieodpłatny, MSZ wspólnie ze stroną przyjmującą zapewni organizację spotkań oraz rozmów B2B. Jednocześnie, MSZ nie przewiduje dofinansowania udziału polskich firm w tej wizycie - firmy we własnym zakresie będą ponosić w szczególności  koszty przejazdu na miejsce i zakwaterowania. Osobami do kontaktu w sprawie misji są: Paweł Gębski, tel. 22 523 8898 i Aleksander Warwarski, tel. 22 523 9314.

   

  Serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości wsparcia oferty Państwa firmy na rynku białoruskim. Zgłoszenia w formie mailowej prosimy kierować na adres pawel.gebski@msz.gov.pl w terminie do 19 października 2015 r.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: