close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STUDIA W POLSCE DLA OSÓB POCHODZENIA POLSKIEGO

 • 12 lutego 2019

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku informuje o rozpoczęciu rekrutacji osób polskiego pochodzenia na kształcenie w Polsce w uczelniach podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2018/2019 ze stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

  Rekrutacja osób polskiego pochodzenia na studia w Polsce

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku informuje, że Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłosił nabór wniosków o udział w Programie Stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa:

   

  ·         studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie,

   

  ·         studia drugiego stopnia.

   

  Nabór wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii jest prowadzony w terminie od 11 lutego do 31 marca 2019 r. do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA, dostępnym pod adresem:
  https://programs.nawa.gov.pl/login

   

  Złożenie wniosku po tym terminie nie jest możliwe.

   

  Regulamin Programu, wykaz dokumentów oraz ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie internetowej NAWA www.nawa.gov.pl.

   

  Program  oferuje możliwość odbycia studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia w języku polskim w uczelniach podległych MNiSW ze zwolnieniem z opłat za kształcenie oraz z comiesięcznym  stypendium NAWA na pokrycie kosztów utrzymania w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce. Kandydaci do Programu mogą się starać o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów prowadzone na uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poza kierunkami filologicznymi, tj. filologiami obcymi oraz lingwistyką stosowaną, z wyjątkiem filologii polskiej i klasycznej. Ponadto, Program umożliwia uczestnictwo ze stypendium NAWA w rocznym kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce osobom, które nie kończyły szkoły średniej lub studiów pierwszego stopnia z wykładowym językiem polskim.

   

  Ogłoszony nabór na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie obejmuje również rekrutację na kierunki artystyczne w uczelniach publicznych podległych Ministrowi Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego oraz na kierunki medyczne w uczelniach publicznych podległych Ministrowi Zdrowia. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Zdrowia ustalają odrębne warunki i zasady realizacji Programu w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie uczelni, w tym szczegółowe zasady przyjęć na te studia oraz wysokość stawek stypendialnych.  

   

  Pełny wykaz uczelni, kierunków studiów, poziomów i form kształcenia oraz uzyskiwanych tytułów zawodowych jest dostępny w systemie Pol-on na stronie internetowej: www.polon.nauka.gov.pl oraz uczelni na stronie internetowej: http://www.go-poland.pl/system-szkolnictwa-wy-szego.

   

   

  Sugerujemy kandydatom zapoznanie się z ofertą polskich uczelni przed przystąpieniem do składania wniosku aplikacyjnego w systemie teleinformatycznym NAWA.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: