close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYBIERZ STUDIA PO POLSKU

 • "Wybierz Studia" zawiera oficjalne informacje o kierunkach studiów w języku polskim.

   

   

  Znajdują się tu sprawdzone i rzetelne informacje pochodzące z czterech źródeł: stale aktualizowanych danych z oficjalnej bazy o szkolnictwie wyższym POLon, ocen kierunków studiów dokonywanych przez Polską Komisję Akredytacyjną, ocen działalności naukowej dokonywanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz informacji przesłanych przez uczelnie. Dodatkowo, uczelnie, które otrzymały status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących – najlepszych polskich jednostek naukowych w naukach ścisłych, medycznych, biologicznych, rolniczych i naukach o Ziemi – są zaznaczone logo KNOW.

   

  Zebrane dane można przeszukiwać na wiele sposobów. Wystarczy zaznaczyć jedną lub kilka kategorii na stronie głównej.

   

   

  Kategorie do wyboru:

   

  Nazwa uczelni – pozwala sprawdzić, jaką ofertę mają poszczególne uczelnie. Wyczerpujące informacje o uczelni są dostępne po kliknięciu w jej nazwę lub logo.

   

  Lokalizacja - uczelni można szukać podając nazwę miejscowości lub odległość od wybranego miejsca.

   

  Kierunki studiów - uczelnie oferujące wybrany kierunek.

   

  Przedmioty maturalne - uczelnie przyjmują kandydatów na podstawie wyników matur z przedmiotów potrzebnych do studiowania na wybranym kierunku. Portal Wybierz Studia pozwala zorientować się, co można studiować na podstawie przedmiotów zdawanych na maturze.

   

  www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: