close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 14 lutego 2017

  Stypendium im. Krzysztofa Skubiszewskiego 2017, pierwszego ministra spraw zagranicznych po odzyskaniu Niepodległości (1989–1993), dla kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu.

  Stypendium realizowane jest pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Stypendium umożliwi prowadzenie badań naukowych w Polsce przez cały rok akademicki 2017/2018, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim lub z inną polską uczelnią, w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej. Celem Stypendium jest szerzenie demokracji, praw człowieka, zasad państwa prawa i poszanowania prawa w stosunkach międzynarodowych. Stypendium jest przeznaczone dla osób, które obroniły doktorat (lub mają znaczący dorobek naukowy) lub też ukończyły studia wyższe i wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa. Dotacja umożliwi jej beneficjentowi trzymiesięczny lub krótszy pobyt w Polsce, który będzie miał takie same cele i będzie zorganizowany na podobnych zasadach, jak pobyt w ramach Stypendium.

   

  Wnioski będą przyjmowane do 13 kwietnia 2017 r.

   

  Dokładne informacje o Stypendium i o Dotacji:

  www.skubi.net/stypendium2017.html

  Fundator Stypendium i Dotacji:

  Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

  www.skubi.net/fundacja.html

  Realizator Stypendium i Dotacji:

  Studium Europy Wschodniej

  Uniwersytetu Warszawskiego

  Tel. +48 22 55 22 555

  stypendia.studium@uw.edu.pl

  www.studium.uw.edu.pl

   

  Więcej informacji

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: