close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 19 października 2016

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej oraz Oddział Miejski Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku ogłasza konkurs plastyczny „Wiersze malowane”.

  REGULAMIN:

   

  1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia zamieszkujących w mińskim obwodzie konsularnym (obwody miński, mohylewski, witebski, homelski).
  2. Udział w konkursie mogą wziąć dzieci i młodzież szkolna do 11. klasy włącznie ucząca się języka polskiego w placówkach oświatowych Mińska i obwodu mińskiego.
  3. Uczestnicy konkursu przesyłają rysunki wykonane dowolną (płaską) techniką (np. rysunek ołówkiem, piórkiem, akwarelami, farbami plakatowymi itp.). Z konkursu wykluczone są prace wypukłe (np. prace plasteliną, aplikacje, techniki sznurkowe itp.). Akceptowane są prace w formacie  A4. Proszę nie rolować prac.
  4. Tematyka prac to: przedstawiony w postaci rysunku wybrany przez uczestnika wiersz polskiego poety. Należy wybrać jeden wiersz i dołączyć do pracy wydrukowany oraz dopisać tytuł i autora.  
  5. Każda osoba biorąca udział w konkursie ma prawo przesłać jedną pracę plastyczną.
  6. Prace konkursowe należy przesłać do 13 listopada 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku, ul. Krapotkina 91a, 220002 Mińsk, z dopiskiem „Wiersze malowane”. Oprócz samej pracy należy przesłać następujące informacje na temat autora: imię i nazwisko autora-dziecka, wiek dziecka, nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza autor pracy, imię i nazwisko rodzica dziecka, pełen adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego,  e-mail.
  7. Spośród nadesłanych prac, jury składające się z 2 pracowników Ambasady oraz dwóch nauczycieli, wyłoni 13 prac, które staną się podstawą dla stworzenia kalendarza na 2017 r.
  8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej Ambasady RP w Mińsku, a wybrani przez jury zwycięzcy konkursu zostaną poinformowanio tym bezpośrednio.
  9. Dla laureatów konkursu przewidziane są zestawy upominkowe oraz kalendarz ze swoją pracą.
  10. Udział w konkursie oznacza zgodę na zrzeczenie się praw autorskich do rysunku na rzecz Ambasady RP w Mińsku.
  11. Ewentualne pytania dotyczące konkursu można kierować na adres elektroniczny: minsk.wk.sekretariat@msz.gov.pl oraz do Pani Maryny Repkiny Prezes Mińskiego Oddziału PMS pod numerem telefonu: +375 29 263 38 84.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: