close

25 sierpnia 2016

Przekraczanie granicy rosyjsko-białoruskiej

Utrudnienia w przekraczaniu granicy rosyjsko-białoruskiej - informacja Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku dla podróżujących

W związku ze stanowiskiem strony rosyjskiej, dotyczącym nieuregulowanego statusu prawnego przejść granicznych między Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi, należy liczyć się z trudnościami lub uniemożliwieniem obywatelom państw trzecich, w tym obywatelom RP, przekraczania granicy białorusko-rosyjskiej w obydwu kierunkach.

 

Przejścia graniczne, przeznaczone do międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, z których mogą korzystać obywatele państw trzecich, w tym obywatele polscy podróżujący drogą lądową do Rosji, znajdują się na granicy Rosji z Łotwą (BURACZKI, ŁUDONKA, UBYLINKA ), Estonią (KUNICZYNA GORA, SZUMIŁKINO) i Ukrainą (NOWYJE JURKOWICZI, POGAR, TROJEBORTNOJE).

 

Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku rekomenduje dla wjazdu do Rosji i wyjazdu trasę przez Łotwę.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych