close

22 stycznia 2019

Spotkanie Klubu Polskiego Biznesu

W sobotę 19 stycznia ośrodek Alfa-Radon k. Diatłowa na Grodzieńszczyźnie gościł posiedzenie Klubu Polskiego Biznesu na Białorusi, połączone z forum biznesowym współfinansowanym przez Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

W forum udział wzięli przedstawiciele samego biznesu, lokalnych i regionalnych władz (mińskiego i grodzieńskiego obwodowych komitetów wykonawczych), reprezentanci obu izb Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi. Stronę polską reprezentowali m.in. prezes zarządu Podlaskiego Klubu Biznesu R. Iwaszkiewicz, Konsul Generalny RP w Grodnie J. Książek, szef mińskiego ZBH PAIH M. Tauber i pracownicy Ambasady RP w Mińsku.

 

W związku z żałobą ustanowioną w Polsce po śmierci prezydenta Gdańska P. Adamowicza, wydarzenie otwarte zostało minutą ciszy ku czci zmarłego.

 

Zastępca Ambasadora RP w Mińsku M. Wojciechowski odnotował pozytywna dynamikę polsko-białoruskiej współpracy gospodarczej: w 2018 roku dwustronny handel towarowy przekroczył 3 mld USD (po 11 miesiącach miał on wartość ponad 2,9 mld USD, co oznacza ponad 26-proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku) i będzie to najlepszy wynik od ponad 5 lat. Tym niemniej, jak zwrócił uwagę radca ds. ekonomicznych placówki A. Sarna: łączna wartość ubiegłorocznych obrotów towarowych Polski ze światem to już około 500 mld USD, a więc w dwustronnej współpracy z  Białorusią jest nadal nad czym jeszcze pracować.

 

Przedstawiciele strony białoruskiej podkreślali dużą wagę współpracy z Polską dla samej Białorusi, jak i poszczególnych jej regionów. Przewodniczący Komitetu ds. Gospodarki Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego A. Swiridow poinformował iż obroty towarowe tego obwodu z Polską sięgnęły w ub.r. 400 mln USD, podkreślając, że handel tego regionu z PL nie malał nawet w czasie kryzysu

ekonomicznego na BY w latach 2015-16. Przewodniczący stałej komisji Izby Reprezentantów RB ds. Gospodarczych A. Szczepow wyraził nadzieję, iż współpraca PL-BY stanie się w 2019 roku jeszcze bardziej dynamiczna: argumentem za tym są stworzone i wdrażane rozwiązania, np. umowy inwestycyjne, przywileje i korzyści wynikające z nowelizacji kodeksu podatkowego, etc.

 

Klub Polskiego Biznesu na Białorusi (http://www.klubpb.pl/) działa od niespełna 7 lat i skupia ok. 30 podmiotów z polskim kapitałem bądź współpracującym z PL. Podczas ostatniego posiedzenia w szeregi KPB przystąpiły kolejne cztery podmioty. Podpisano też porozumienia o współpracy: między Diatłowieckim Rejonowym Komitetem Wykonawczym, Klubem Polskiego Biznesu na Białorusi i Podlaskim Klubem Biznesu (PKB) oraz między Lidzkim Rejonowym Komitetem Wykonawczym a PKB. Wiceprzewodniczący Mińskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego I. Markiewicz poinformował o planach podpisania w br. umów o współpracy gospodarczej MOKW z władzami województw: mazowieckiego i podlaskiego.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych