close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE KONSULARNE

 •  

  ADRES WYDZIAŁU KONSULARNEGO

  ul. Krapotkina 91A

  220002 Mińsk

   

  Najbliższa stacja metra: Jakuba Kołasa 

  trolejbus:12, 22

  autobus: 38,29,44,59

  tramwaj: 3,4,5,10.

   

  ADRES DO KORESPONDENCJI

  Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej
  220002 Mińsk, ul Krapotkina 91A
  tel. +375 17 388 52 31, faks +375 17 388 52 38

  e-mail: minsk.wk.sekretariat@msz.gov.pl

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku nie udziela odpowiedzi na korespondencję (w tym otrzymaną drogą e-mailową), która nie spełnia wymogów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.


  Korespondencja kierowana na adres Konsulatu powinna zawierać:

   

  • imię i nazwisko osoby, od której pochodzi;
  • adres tej osoby;
  • przedmiot sprawy, której dotyczy.
  •  

  GODZINY PRACY URZĘDU

  Wydział Konsularny jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 16.30
  Przyjmowanie wniosków wizowych odbywa się w godzinach od 9.00 do 14.00.
  Wydawanie paszportów w godzinach od 12.00 do 16.00.

   W sprawie skarg i wniosków Kierownik Wydziału Konsularnego przyjmuje w środy w godzinach od 14.00 do 15.00.

   

  W sprawie skarg i wniosków odnośnie spraw związanych z Kartą Polaka, Kierownik Wydziału Konsularnego przyjmuje w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 14.00. 

   

  TELEFONICZNA INFORMACJA WIZOWA znajduje się pod nr +375 17 388 52 49

   


   

  Uprzejmie informujemy, że Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku:


  1. Nie odpowiada na zapytania e-mailowe, na które odpowiedzi można znaleźć na stronie internetowej naszego urzędu;

  2. Nie świadczy pomocy technicznej przy rejestracji ankiet;

  3. Nie wysyła i nie odbiera ankiet wizowych drogą mailową;

  4. Nie pośredniczy w przekazywaniu dokumentów.

   


  Zobacz także:

   

  WIZA KRAJOWA

  WIZA KRÓTKOTERMINOWA SCHENGEN

  PROCEDURA WIZOWA

  WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O POSZCZEGÓLNE RODZAJE WIZ

  WIZY DLA CZŁONKÓW RODZIN OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ

  ŚRODKI FINANSOWE WYMAGANE OD CUDZOZIEMCÓW PRZY WJEŹDZIE DO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  PRAWO OSÓB DO INFORMACJI

   


  Numer dyżurny:

   

  W przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia losowego (wypadek, aresztowanie, zgon, kradzież dokumentów) można zwracać się bezpośrednio do konsula dyżurnego: 

   

  Konsul Dyżurny w Mińsku

  +375 29 670 33 74

  e-mail: minsk.wk.dyzurny@msz.gov.pl

                      

  Konsul Dyżurny w Brześciu

  +375 29 200 94 00

   e-mail: brzesc.kg.dyzurny@msz.gov.pl

   

  Konsul Dyżurny w Grodnie

  +375 33 311 77 70

  e-mail: grodno.kg.dyzurny@msz.gov.pl

   

  UWAGA: Telefon konsula dyżurnego jest numerem alarmowym. 

   

  Konsul dyżurny przyjmuje wyłącznie zgłoszenia dotyczące nagłych zdarzeń losowych takich jak wypadki drogowe, aresztowania, zgon. Konsul dyżurny nie udziela informacji, które można uzyskać w godzinach pracy urzędu.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: