close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DUPLIKATY, ZMIANA DANYCH, PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI

 • Przedłużanie ważności Karty Polaka

   

  Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty ważności Karty Polaka jej posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty Polaka jest przedłużana na okres kolejnych 10 lat.

  • Dokumenty jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o przedłużenie  Karty Polaka
   • WNIOSEK – wypełniony, z przyklejonym zdjęciem, podpisany przez osobę składającą wniosek (podpis nie może dotykać ramki).
   • oryginały i kserokopie paszportu – trzy strony paszportu 33, 31 + strona z aktualnym meldunkiem (propiska).
   • Aktualnie posiadana Karta Polaka (oryginał i kopia).
   • Podanie do konsula o przedłużenie ważności karty

   

  Przedłużanie ważności Karty Polaka po uzyskaniu pełnoletności

   

  Jeżeli najpóźniej dziewięć miesięcy po uzyskaniu pełnoletności posiadacz Karty Polaka złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność dokumentu jest przedłużana na okres 10 lat.

  Jeżeli osoba, która otrzymała KP jako małoletnia, nie dotrzymała ww. terminu przedłużenia ważność swojej Karty, gdy zgłosi się do konsula, zgodnie z przepisami ustawy, może jedynie złożyć nowy wniosek, poddając się na nowo pełnej procedurze ubiegania się o Kartę Polaka.

   

  • Dokumenty jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o przedłużenie Karty Polaka w wyznaczonym dniu i godzinie:
   • WNIOSEK – wypełniony, z przyklejonym zdjęciem, podpisany przez osobę składającą wniosek (podpis nie może dotykać ramki).
   • oryginał i kserokopia paszportu – trzy strony paszportu 33, 31 + strona z aktualnym meldunkiem (propiska).
   • Karta Polaka (oryginał i kopia).

   

  Duplikat Karty Polaka

   

  W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Polaka wydawany jest - na wniosek posiadacza - duplikat Karty Polaka. Wniosek o duplikat Karty Polaka składa się w urzędzie, który wydał Kartę Polaka.

   

  Dokumenty jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie Karty Polaka przy wydaniu duplikatu w wyznaczonym dniu i godzinie:

  • WNIOSEK – wypełniony, z przyklejonym zdjęciem, podpisany przez osobę składającą wniosek (podpis nie może dotykać ramki).
  • oryginał i kserokopię paszportu - trzy strony paszportu 33, 31 + strona z aktualnym meldunkiem (propiska).
  • decyzja o przyznaniu Karty Polaka – oryginał i kserokopia.
  • podanie do konsula odnośnie wydania duplikatu, ze wskazaniem przyczyny ponownego składania wniosku.

   

   

   

   

  Wydanie nowej Karty Polaka po zmianie danych

   

  Jeżeli w okresie ważności Karty Polaka nastąpiła zmiana danych widniejących na Karcie Polaka, na wniosek posiadacza lub przedstawiciela ustawowego, konsul wydaje Kartę Polaka z uwzględnieniem zmienionych danych. Na potwierdzenie zmiany danych należy przedłożyć odpowiednie dokumenty stanu cywilnego.

   

  Dokumenty jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie Karty Polaka przy zmianie nazwiska posiadacza Karty Polaka w wyznaczonym dniu i godzinie:

   

  • WNIOSEK – wypełniony, z przyklejonym zdjęciem, podpisany przez osobę składającą wniosek (podpis nie może dotykać ramki).
  • oryginał i kserokopię paszportu - trzy strony paszportu 33, 31 + strona z aktualnym meldunkiem (propiska).
  • akt ślubu osoby, której dotyczy wniosek oraz kserokopia.
  • jeżeli zmiana nazwiska wynika ze zmiany pisowni w paszporcie decyzja administracyjna (oryginał i kserokopia).
  • podanie do konsula odnośnie wydania nowej Karty Polaka, ze wskazaniem przyczyny ponownego składania wniosku.
  • Karta Polaka – oryginał i kserokopia.
  • Karta Polaka powinna być zwrócona przy wnioskowaniu o nową Kartę Polaka.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: