close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KARTA POLAKA DLA MAŁOLETNIEGO

 • Małoletni do 18 roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców lub rodzica, posiadającego Kartę Polaka. Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jeden z rodziców, drugi może przed konsulem wyrazić zgodę na wydanie małoletniemu Karty Polaka (zgoda nie jest wymagana, jeśli drugi z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej). Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.

   

   

  Dokumenty jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego w wyznaczonym dniu i godzinie:

   

  • WNIOSEK – wypełniony, z przyklejonym zdjęciem dziecka. W przypadku wniosku o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego powyżej 13. roku życia – podpis dziecka (podpis nie może dotykać ramki).
  • oryginały i kserokopie paszportu/ów (dziecka i obojga rodziców) – trzy strony paszportu 33, 31 + strona z aktualnym meldunkiem (propiska).
  • akt urodzenia osoby, której dotyczy wniosek oraz kserokopia.
  • Karta Polaka rodzica/rodziców – oryginał i kserokopia.

    Małoletni powyżej 16. roku życia powinien być obecny przy składaniu wniosku.

    

   Uwaga: W przypadku składania wniosków na kilkoro dzieci do każdego wniosku należy przygotować odrębny komplet dokumentów.

   

   

  Uwaga:

   

  • Przy składaniu wniosku muszą być obecni oboje rodzice.
  • Wniosek dla osób niepełnoletnich wnioskodawcy (rodzice) podpisują w czasie  składania wniosku przy konsulu.

   

   

   

  Karta Polaka wydana dla dziecka małoletniego poniżej 18 roku życia na wniosek rodzica (rodziców) posiadaczy Karty Polaka ważna jest 10 lat, jednak nie później niż po upływie roku od uzyskania przez niego pełnoletności. Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed upływem tego terminu posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność przedłużana jest na okres 10 lat. To znaczy: po ukończeniu 18 lat posiadacz Karty Polaka ma 9 miesięcy na złożenie wniosku o jej przedłużenie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: