close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UPRAWNIENIA POSIADACZY KARTY POLAKA

 • Posiadacz Karty Polaka:

  - zwolniony jest z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie polskiej wizy krajowej;

  - zwolniony jest z opłaty konsularnej za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego;

  - zwolniony jest z opłaty za rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia na pobyt stały;

  - ma prawo do świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce w przypadku złożenia wniosku o pobyt stały w Polsce (szczegóły w zakładce Osiedlenie w Polsce);

  Posiadacz Karty Polaka, który złoży w urzędzie wojewódzkim wniosek o zezwolenie na stały pobyt, może jednocześnie ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego dla siebie i osiedlającej się z nim rodziny na okres do 9 miesięcy wg poniższego schematu:

   

  1-3 miesiąc

  4-9 miesiąc

   

  % minimalnego wynagrodzenia

  % minimalnego wynagrodzenia

  Wnioskodawca i małżonek

  50%

  30%

  Dziecko

  25%

  15%

   

  - ma pierwszeństwo przy ubieganiu się o pomoc finansową przeznaczoną na wspieranie Polaków za granicą;

  - ma prawo do pomocy konsula, w ramach jego kompetencji, z zastosowaniem i poszanowaniem zwyczajów i prawa międzynarodowego, w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa;

  - nie musi posiadać dodatkowych zezwoleń na pracę w Polsce oraz na podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej;

  - ma prawo do odbywania w Polsce studiów, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawą o systemie oświaty;

  - ma prawo do korzystania w Polsce ze świadczeń opieki zdrowotnej w nagłych stanach, chyba że umowa międzynarodowa przewiduje zasady bardziej korzystne;

  -  ma prawo do ulgi 37% przy przejazdach w Polsce w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych;

  -  ma prawo do bezpłatnego wstępu do następujących muzeów państwowych w Polsce (wg wykazu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

  1. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

  2. Muzeum Historii Polski w Warszawie

  3. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

  4. Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

  5. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

  6. Muzeum Narodowe w Krakowie

  7. Muzeum Narodowe w Poznaniu

  8. Muzeum Narodowe w Warszawie

  9. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

  10. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

  11. Muzeum Stutthof w Sztutowie

  12. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA

  13. Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

  14. Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

  15. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

  16. Muzeum Zamkowe w Malborku

  17. Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

  18. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

  19. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

  20. Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie

  21. Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

  22. Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: