close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • BEREZWECZ

 • Berezwecz k. Głębokiego, obwód witebski, rejon głębocki

   

   

  W okresie międzywojennym w zabudowaniach dawnego klasztoru Bazylianów stacjonował Batalion KOP Berezwecz. We wrześniu 1939 r. dawny klasztor Bazylianów został przejęty przez NKWD. W czerwcu 1941 r. podczas tak zwanej ewakuacji więzień doszło do masakry uwięzionych, spośród których kilkaset osób zamordowano w pobliżu klasztoru, część zaś zamurowano żywcem w celach. Kilka tysięcy więźniów popędzono drogą śmierci w kierunku Połocka. 25 czerwca 1941 r. NKWD dokonało masakry pod Mikołajewem k. Ułły nad Dźwiną.

  Od lata 1941 r. w Berezweczu mieścił się niemiecki obóz jeniecki, w którym życie straciło ponad 27 tysięcy jeńców radzieckich i około 200 jeńców włoskich.P ołożony nieopodal Berezwecza las Borok był miejscem masowych egzekucji ludności polskiej i żydowskiej. 4 lipca 1942 r. Niemcy rozstrzelali schwytanych żołnierzy Armii Krajowej oraz księży: Bolesława Maciejewskiego (1897-1942) proboszcza parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Antoniego z Padwy w Postawach, ks. Romualda Dronicza (1897 - 1942) proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela w Wołkołacie, ks. Adama Masiulanisa (1911 - 1942), proboszcza parafii św. Michała Archanioła w Łużkach, ks. dr Antoniego Skorko (1888 - 1942), proboszcza parafii św. Michała Archanioła w Woropajewie, o. Władysława Wieczorka (1903 - 1942), salezjanina z parafii Imienia Maryi w Parafianowie.  W/w księża zostali beatyfikowani przez Jana Pawła II w 1999 r.

  Upamiętnienie w Berezweczu wzniesiono w 2002 r. staraniem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Polski pomnik znajduje się obok upamiętnienia ofiar likwidacji głębockiego getta na północno - zachodnim brzegu jeziora Wielkiego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: