close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • NAUKA POLSKIEGO DLA CUDZODZIEMCÓW W POLSCE

 • Nauka języka polskiego dla obcokrajowców prowadzona jest w licznych ośrodkach akademickich Polski:

   

  Częstochowa

  Akademia Polonijna: http://pl.ap.edu.pl/sample-page/instytuty-i-szkoly/instytut-jezykow-literatury-i-kultury-jlk/

   

  Katowice

  Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski: http://sjikp.us.edu.pl

   

  Kraków

  Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego http://www.polishstudies.uj.edu.pl/

  Letnia Szkoła Języka Polskiego, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki http://www.mck.pk.edu.pl/pl/kursy/2/letnia-szkola-jezyka-polskiego/36

  Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego http://www.plschool.uj.edu.pl/

   

  Lublin

  Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej http://www.cjkp.umcs.lublin.pl/

  Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski http://www.kul.pl/szkola-jezyka-i-kultury-polskiej,11594.html

   

  Łódź

  Studium Języka Polskiego dla cudzoziemców, Uniwersytet Łódzki http://www.sjpdc.uni.lodz.pl/?q=node/4

   

  Opole

  Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Uniwersytet Opolski http://www.pol.uni.opole.pl/kursy-języka-polskiego-dla-obcokrajowców.html

   

  Poznań

  Studium Języka i Kultury Polskiej Dla Cudzoziemców, Uniwersytet Adama Mickiewicza http://www.staff.amu.edu.pl/~schoolpl/

   

  Rzeszów

  Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i cudzoziemców „Polonus”, Uniwersytet Rzeszowski http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/jednostki/jednostki-pozawydzialowe/centrum-kultury-i-jezyka-polskiego-dla-polakow-z-zagranicy-i-cudzoziemcow-polonus

   

  Toruń

  Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, Uniwersytet Mikołaja Kopernika http://jezyk-polski.umk.pl/index.html

   

  Warszawa

  Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej „Polonicum”, Uniwersytet Warszawski http://www.polonicum.uw.edu.pl/

  Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego http://www.polish.wnh.uksw.edu.pl/

   

  Wrocław

  Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Politechnika Wrocławska http://www.sjo.pwr.wroc.pl/82473,131.dhtml

  Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców, Uniwersytet Wrocławski http://www.sjpik.uni.wroc.pl/

   


   

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowuje koszty dydaktyczne wakacyjnych kursów języka i kultury polskiej organizowanych dla cudzoziemców przez niektóre szkoły wyższe oraz oferuje pomoc zagranicznym studentom lektoratów języka polskiego w doskonaleniu znajomości języka polskiego poprzez fundowanie stypendiów na kursy wakacyjne.

   

  Wakacyjne kursy języka i kultury polskiej odbywają się od lipca do września. Kurs obejmuje nie tylko naukę języka, lecz jest także okazją do spotkania z polską kulturą i historią. Organizatorzy szkół letnich proponują wycieczki  krajoznawcze, projekcje polskich filmów i spotkania z ciekawymi twórcami kultury.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: