close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • Stworzenie na Białorusi Centrum Poszukiwań Zaginionych i Wykorzystywanych Dzieci

  Projekt na rzecz Międzynarodowej Organizacji Pozarządowej „Ponimanie”, dot. stworzenia Centrum Poszukiwań Zaginionych i Wykorzystywanych Dzieci (Центр содействия розыску пропавших и эксплуатируемых детей), którego celem jest obrona prawa dziecka do życia w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu rodzinnym i społecznym. Projekt zainicjowany został w 2012 r. i kontynuowany był w roku 2013 (pt. Zapewnienie trwałego rozwoju Centrum poszukiwań zaginionych i wykorzystywanych dzieci na Białorusi). Utworzona w 2000 r. organizacja „Ponimanie” (http://www.ponimanie.org/) działa w sferze obrony praw dziecka oraz zapobiegania przemocy i nienależytemu traktowaniu dzieci. W ramach obu projektów zostało wynajęte i wyposażone pomieszczenie na potrzeby Centrum. Przeprowadzone zostały warsztaty dla funkcjonariuszy MSW BY i wolontariuszy, zaś Centrum otrzymało dostęp do światowej bazy danych dzieci zaginionych. Nawiązana została współpraca z instytucjami międzynarodowymi (ICMEC, MCE) oraz polską fundacją ITAKA. Uruchomiono telefon zaufania 8-800-100-1611, który służy do informowania o zaginionych osobach nieletnich. „Centrum Poszukiwań Zaginionych i Wykorzystywanych Dzieci” jest obecnie elementem zintegrowanego systemu pomocy dzieciom dotkniętym przemocą, zaniedbaniem lub różnorodnych formom wykorzystywania.

   

  Poprawa warunków bytowych dzieci-sierot w szkole-internacie nr. 7 w Mińsku

  W 2012 r. i 2013 r. placówka zrealizowała dwa projekty rozwojowe na rzecz dzieci-sierot ze szkoły-internatu nr 7 w Mińsku, których celem była poprawa warunków bytowych dzieci-sierot, poprzez wymianę okien w budynku szkoły-internatu. Budynek szkoły został oddany do użytku w 1986 r., i od tego czasu nie były prowadzone żadne większe prace remontowe. Wymiana starych okien w pomieszczeniach, w których dzieci spędzają większość swojego czasu (sypialne, sale lekcyjne, stołówka), przyczyniła się zarówno do poprawy warunków bytowych dzieci, jak i pozytywnie wpłynęła na oszczędność energii w okresie zimowym. Ogółem w ramach obu projektu wymieniono 85 starych drewnianych okien na nowe plastykowe.

  Partner projektu – Rotary Club Minsk City.

   

  Rewitalizacja placu sportowo-rekreacyjnego w szkole-internacie dla dzieci-sierot w Biegomlu

  Zasadniczym celem projektu zrealizowanego w 2013 r. było zapewnienie właściwego rozwoju fizycznego dzieci z intelektualnymi i fizycznymi niepełnosprawnościami, poprzez zakup nowego placu sportowo-rekreacyjnego na rzecz szkoły-internatu w Biegomlu. W szkole uczy się ponad 100 dzieci cierpiących na różne formy fizycznej i psychicznej niepełnosprawności, z pośród których 10 % jest biologicznymi sierotami, zaś 90% to sieroty socjalne; 30% wychowanków jest niepełnosprawnych. Projekt stanowił uzupełnienie procesu rehabilitacyjno-oświatowego prowadzonego przez szkołę-internat. Odnowienie bazy technicznej szkoły-internatu wpisało się w działania zainicjowane przez władze lokalne, które w 2009-2010 r. dokonały wymiany okien i ocieplenia budynku szkolnego.

  Partner projektu – Rotary Club Minsk City.

  http://rotary.org.by/district-2230/item/708-shkola-internat-v-begomle-poluchila-v-podarok-sportivnuyu-ploschadku

  http://www.dokshitsy.by/2013/12/sportivnaya-ploshhadka-v-podarok-shkole-internatu-v-g-p-begoml-dokshickogo-rajona/

   

  „Brzeskie regionalne biuro karier” - realizowanego przez „Brzeską miejscową fundację rozwoju regionalnego” w Brześciu

  Otwarte w 2013 r. Brzeskie Biuro Karier oparte jest na portalu, na którym zarówno studenci i absolwenci brzeskich uniwersytetów, jak również osoby z zewnątrz mogą założyć sobie profil, zamieścić CV i otrzymywać na bieżąco informacje od pracodawców, którzy też są zarejestrowani na tym portalu i poszukują pracowników. Celem projektu było przygotowywanie przyszłych pracowników; poprzez ofertę staży, praktyk, kursów doszkalających firmy maja możliwość wpływać na budowę ścieżki kariery swoich przyszłych pracowników. Projekt umożliwił pracodawcom z obwodu brzeskiego zwiększenie zasięgu przy poszukiwaniach pracowników. Studenci natomiast uzyskali szerszy wybór pracodawców, bezpośrednio zainteresowanych ich zatrudnieniem. Projekt jest realizowany wspólnie z białoruską organizacją pozarządową „Brzeska Fundacja Rozwoju Regionalnego”, powstałą przy polsko-białoruskiej firmie z branży IT Erikpol. Inicjatywę wsparły brzeskie uczelnie: Uniwersytet im. Puszkina i Politechnika Brzeska.

  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/w-brzesciu-zainaugurowano-z-polskich-srodkow-biuro-karier/81c59

   

  „Pensjonat Borowljany” – Lepsze warunki pobytu dla pacjentów dziecięcego centrum onkologicznego w Borowljanach

  W latach 2013-2015 placówka zrealizowała 3 projekty na rzecz Republikańskiego Centrum Naukowo-Praktycznego Dziecięcej Onkologii, Hematologii i Immunologii w Borowljanach k/Mińska, w zakresie utworzenia „miasteczka” mobilnych domków dla chorych dzieci i ich rodzin. Idea budowy „Pensjonatu Borowljany”, wynikała z poważnego problemu w kwestii rozmieszczenia dzieci przyjeżdżających na leczenie oraz wizyty kontrolne, ze wszystkich regionów Białorusi. Rodzice chorych dzieci zmuszeni byli do wynajmu mieszkań w pobliżu szpitala onkologicznego lub w samym Mińsku.

  W ramach projektów zrealizowanych w latach 2013-14, został zakupiony pierwszy (z docelowych 20-tu) mobilny domek dla długoterminowego przebywania 2 rodzin (dziecko i rodzic) w centrum onkologicznym oraz doprowadzono o media do pięciu ustanowionych domków. Ponadto została przeprowadzona modernizacja dziecięcego placu zabaw na terenie szpitala. Realizacja projektu przyczyniła się do szerokiej popularyzacji idei budowy „Pensjonatu Borowljany” w białoruskich śmp. Efektem było pozyskanie nowych donorów, którzy przekazali fundusze na zakup pozostałych 19-tu domków.

  Projekt zrealizowany w 2015 r. dot. zakupu i wyposażenia domku na potrzeby Centrum Rehabilitacyjnego działającego w ramach dziecięcego szpitala onkologicznego. Zakup dodatkowego domku z przeznaczeniem na centrum rehabilitacyjne umożliwił prowadzenie profesjonalnych zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych na rzecz chorych dzieci i ich rodziców. Realizacja projektu „Centrum Rehabilitacyjne” była ostatnią fazą projektu „Pensjonat Borowljany” (21 domkiem). Domki z poprzednich projektów rozwiązały problem zapewnienia pomieszczeń dla długoterminowego przebywania chorego dziecka, zaś Centrum Rehabilitacyjne stworzyło możliwość prowadzenia zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych. Partnerem projektów było białoruskie stowarzyszenie „Dzieci w biedzie”.

  https://www.polskapomoc.gov.pl/pl,Lepsze,warunki,pobytu,dla,pacjentow,dzieciecego,centrum,onkologicznego,Borowljany,367,gallery.html

  http://www.minsk.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/borowliany?printMode=true

  http://www.medvestnik.by/ru/regions/view/polskij-shag-pansionata-11312-2013/

  http://rotary.org.by/dom/ru/40-first-house

  http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/pri-respublikanskom-centre-detskoy-onkologii-v-borovlyanah

   

  Społeczna adaptacja osób niepełnosprawnych w Rejonie Ostrowieckim

  W latach 2014-15 placówka zrealizowała dwa projekty na rzecz Terytorialnego Usług Socjalnych dla Ludności Rejonu Ostrowieckiego. Pierwszy z projektów (2014 r.) "Okno na Świat" obejmował zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz mini linii produkcyjnej do wyrobu świec. Umożliwił on wypracowanie metod społecznej adaptacji osób niepełnosprawnych oraz rozwinięcie alternatywnych form uzyskiwania dodatkowego dochodu. Drugi z projektów (2015 r.) pt. „Możliwości bez granic” ukierunkowany był na rozwiązanie problemu codziennej mobilności osób niepełnosprawnych (i osób w podeszłym wieku), utrudniającej (a często uniemożliwiającej) ich pełną partycypację w życiu społecznym. W ramach projektu dokonano zakupu busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (montaż specjalnego podnośnika, zapewnienie miejsc do równoczesnego przewozu 2 wózków inwalidzkich), który pełnił funkcję socjalnej taksówki. Zakup pojazdu umożliwił rozpoczęcie świadczenia usług transportowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów z rejonu ostrowieckiego: w rejonie mieszka 75 niepełnosprawnych dzieci (do 18 lat), 1550 dorosłych osób niepełnosprawnych (inwalidzi I i II grupy) oraz 3025 osób w podeszłym wieku i mieszkających samotnie.

  https://www.polskapomoc.gov.pl/pl,_Okno,na,swiat_,w,Centrum,Uslug,Socjalnych,Rejonu,Ostrowieckiego,365,gallery.html

  http://www.polskieradio.pl/75/921/Artykul/1556071,Bialorus-ambasada-Polski-przekazala-w-darze-bus-dla-osob-niepelnosprawnych

  http://www.ostrovets.by/?p=43410

   

  Poprawa warunków rekreacyjno-rehabilitacyjnych uczniów szkoły-internatu w Nowogródku

  W ramach projektu zrealizowanego w 2014 r. na rzecz Specjalnej szkoły-internatu dla dzieci z ciężkimi wadami mowy w Nowogródku, przeprowadzono rekonstrukcje placu sportowego szkoły. Uzupełnienie specjalistycznego wyposażenia szkoły-internatu w Nowogródku, umożliwiło 124 uczniom na całoroczne korzystanie z nowoczesnego placu sportowego.

  Partner projektu – Rotary Club Minsk City.

   

  Aktywizacja sportowa i społeczna osób niepełnosprawnych w Połocku

  Projekt (2014 r.) został zrealizowany na rzecz klubu sportowego dla osób niepełnosprawnych „Prometeusz” w Połocku, który aktywnie wspiera interesy niepełnosprawnych oraz podejmuje działania na rzecz ich aktywizacji sportowo-społecznej. W ramach projektu „Szermierka na wózkach”, zakupiono specjalistyczny sprzęt szermierczy i wyposażenia do szermierki, które umożliwiło kontynuowanie treningów niepełnosprawnym członkom klubu sportowego „Prometeusz”. Szermierkę w klubie uprawia 10 dzieci (do 17 roku życia ) i 15 osób dorosłych. Klub „Prometeusz” aktywnie współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Zakup specjalistycznego sprzętu umożliwił szerszą popularyzację tej formy sportu dla osób niepełnosprawnych i zachęcenia ich do aktywnego trybu życia.

  Partner projektu – Rotary Club Minsk City.

   

  „Zdrowe serce” w szpitalu rejonowym w Kirowsku

  Celem projektu zrealizowanego w 2014 r. na rzecz szpitala rejonowego w Kirowsku, było umożliwienie prowadzenie prewencyjnych badań w zakresie możliwości wystąpienia zawału serca, poprzez zakup specjalistycznych urządzeń medycznych: czujnika kardiologicznego oraz analizatora kardio-markerów. Realizacja projektu pozwoliła na prowadzenie regularnych, pogłębionych badań pacjentów z grupy ryzyka zachorowań kardiologicznych. Szpital zapewnia świadczenia medyczne dla 20 554 mieszkańców rejonu kirowskiego; miesięcznie ponad 50-ciu pacjentów przechodzi badania na sprzęcie zakupionym w ramach projektu.

   

  Popularyzacja krwiodawstwa wśród białoruskiej młodzieży

  W ramach projektu realizowanego (2014 r.) na rzecz Białoruskiego Czerwonego Krzyża, utworzono „Kluby Młodych Donorów” w pięciu szkłach wyższych: Słucki Państwowy Koledż Medyczny (Klub Sanguis est VITA - 27 osób); Borysowski Państwowy Koledż Leśno-agrotechniczny (Klub „Życie” - 20 osób); Nieświeżski Państwowy Koledż im. J. Kolasa (Klub „Miłosierdzie” – 20 osób); Grodzieński Państwowy Uniwersytet Medyczny (Klub „Donorzy GPUM” – 22 osoby) i Grodzieński Państwowy Koledż Medyczny (Klub „Jesteśmy jednej krwi” – 20 osób).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: